sammenhængen mellem paraspinale muskler OG LBP

​Dette systematiske review skulle evaluere sammenhængen mellem størrelse af de paraspinale muskler OG LBP ("to identify studies that examined the relationship between either muscle size (ie, CSA) or fat infiltration of the paraspinal muscles (ie, psoas, quadratus lumborum, multifidus, and erector spinae) and LBP").

Ud af 119 studier blev 25 studier nærlæst. 8 studier havde lav til moderat risiko for bias. Inklusion var (1) deltagerne skulle være 18 år eller ældre med LBP, (2) studiet skulle bruge digitale eller visuelle metoder til at måle CSA eller "fat infiltration" og (3)

studiet skulle eksaminere forholdet mellem paraspinale muskler (CSA eller "fat infiltration") og LBP.

Resultatet var at der var evidens for negativ sammenhæng mellem tværsnitsareal (CSA) af miltifidi og LBP, men konfliktende evidens for sammenhæng mellem CSA af erektor spinae, psoas samt quadratus lumborum OG LBP.

Konklusionen var at reviewet fandt evidens for at multifidii CSA var negativ korreleret med LBP, men at der var konfliktende evidens for en sammenhæng mellem erector spinae, psoas, quadratus lumborum CSA og LBP. Der er behov for højkvalitets kohortestudier som undersøger sammenhængen både på lang og kort sigt.


Resumé: Michael Smærup


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28756299

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com