styrketræning for nakke og skulder i forhold til hovedpine

​Dette studie undersøgte effekten af forskellige kombinationer af ugentlig styrketræning for nakke og skulder målt på hovedpine frekvens, intensitet og brug af analgetika

573 kontor ansatte blev randomiseret i fem grupper: 1 var reference gruppe (REF) mens de 4 andre grupper lavede styrkeøvelser for nakke og skulder i 1 time pr uge. Den første gruppe trænede 1 time en gang om ugen (1WS), den anden trænede 20 minutter 3 gange om ugen (superviseret) (3WS), den tredje trænede 7 minutter 9 gange om ugen (9WS) mens den fjerde trænede 20 minutter 3 gange om ugen (med minimal supervision) (3MS).

Hovedpine frekvens, intensitet og brugen af analgetica var opsamlet via spørgeskema ved baseline og follow-up

Resultatet var reduceret hovedpine frekvens og intensitet på ca 50% i alle træningsgrupper sammenlignet med REF ved 20 ugers follow-up. Brugen af analgetika var desuden lavere i de superviserede træningsgrupper (1WS, 3WS og 9WS) sammenlignet med REF (men ikke i 3MS gruppen)


http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(17)30135-2/pdf


Resumé: Michael Smærup


Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com