3 forskellige rehabiliteringsprogrammer rettet mod løbere med patellofemorale smerter

​Formålet med dette RCT studie var at sammenligne effekten af af 3 forskellige 8 ugers rehabiliterings programmer rettet mod symptomer og funktionelle begrænsninger hos løbere med patellofemoral smerte (PFP).

69 løbere med PFP blev randomiseret til enten 1) uddannelse i "symptoms management and training modifications", 2) øvelses program sammen med uddannelse eller 3) gang korrektion sammen med uddannelse.

Outcome var "Knee outcome survey of the activities of daily living scale", smerte VAS for generel smerte, værste smerte og smerte under løb. Disse blev målt ved baseline og efter 4, 8 og 20 uger. Endvidere blev der målt på UE kinematik og isometrisk styrke ved baseline og 8 uger.

Konklusionen var at alle tre grupper viste signifikante forbedringer efter 4, 8 og 20 uger. Kun gruppen med "øvelses program sammen med uddannelse" (gruppe 2) forbedrede signifikant knæekstensions styrken og kun "gang korrektion sammen med uddannelse" (gruppe 3) forbedrede "step rate" og "loading rate".Resumé: Michael Smærup


Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com