3 forskellige rehabiliteringsprogrammer rettet mod løbere med patellofemorale smerter

​Formålet med dette RCT studie var at sammenligne effekten af af 3 forskellige 8 ugers rehabiliterings programmer rettet mod symptomer og funktionelle begrænsninger hos løbere med patellofemoral smerte (PFP).

69 løbere med PFP blev randomiseret til enten 1) uddannelse i "symptoms management and training modifications", 2) øvelses program sammen med uddannelse eller 3) gang korrektion sammen med uddannelse.

Outcome var "Knee outcome survey of the activities of daily living scale", smerte VAS for generel smerte, værste smerte og smerte under løb. Disse blev målt ved baseline og efter 4, 8 og 20 uger. Endvidere blev der målt på UE kinematik og isometrisk styrke ved baseline og 8 uger.

Konklusionen var at alle tre grupper viste signifikante forbedringer efter 4, 8 og 20 uger. Kun gruppen med "øvelses program sammen med uddannelse" (gruppe 2) forbedrede signifikant knæekstensions styrken og kun "gang korrektion sammen med uddannelse" (gruppe 3) forbedrede "step rate" og "loading rate".Resumé: Michael Smærup


Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com