3 forskellige rehabiliteringsprogrammer rettet mod løbere med patellofemorale smerter

​Formålet med dette RCT studie var at sammenligne effekten af af 3 forskellige 8 ugers rehabiliterings programmer rettet mod symptomer og funktionelle begrænsninger hos løbere med patellofemoral smerte (PFP).

69 løbere med PFP blev randomiseret til enten 1) uddannelse i "symptoms management and training modifications", 2) øvelses program sammen med uddannelse eller 3) gang korrektion sammen med uddannelse.

Outcome var "Knee outcome survey of the activities of daily living scale", smerte VAS for generel smerte, værste smerte og smerte under løb. Disse blev målt ved baseline og efter 4, 8 og 20 uger. Endvidere blev der målt på UE kinematik og isometrisk styrke ved baseline og 8 uger.

Konklusionen var at alle tre grupper viste signifikante forbedringer efter 4, 8 og 20 uger. Kun gruppen med "øvelses program sammen med uddannelse" (gruppe 2) forbedrede signifikant knæekstensions styrken og kun "gang korrektion sammen med uddannelse" (gruppe 3) forbedrede "step rate" og "loading rate".Resumé: Michael Smærup


Kronisk ankel instabilitet
Kronisk ankel instabilitet
Læs hele nyheden
Effekten af McKenzie til akut eller kronisk LBP
Effekten af McKenzie til akut eller kronisk LBP
Læs hele nyheden
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com