Er "American College of Sports Medicine (ACSM)" styrketrænings interventioner til patienter med knæ osteoartritis mere effektfuld end andre øvelses interventioner

​Formålet med dette review var at analysere om "American College of Sports Medicine (ACSM)" definition på styrketrænings interventioner til patienter med knæ osteoartritis er mere effektfuld end andre øvelses interventioner til denne patientgruppe.

Inklusionskriterier var RCT trials omhandlende studier som sammenlignede øvelses interventioner med ingen intervention hos patienter med knæ osteoartritis. Metoden var en systematisk søgning i 5 databaser

45 studier (22 ACSM interventioner) blev inkluderet i analysen.

Konklusionen var at øvelses interventioner som følger ACSM kriterier for træning har en effekt målt på knæekstensor styrke, men ikke på smerte og funktionsevne

Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com