Er "American College of Sports Medicine (ACSM)" styrketrænings interventioner til patienter med knæ osteoartritis mere effektfuld end andre øvelses interventioner

​Formålet med dette review var at analysere om "American College of Sports Medicine (ACSM)" definition på styrketrænings interventioner til patienter med knæ osteoartritis er mere effektfuld end andre øvelses interventioner til denne patientgruppe.

Inklusionskriterier var RCT trials omhandlende studier som sammenlignede øvelses interventioner med ingen intervention hos patienter med knæ osteoartritis. Metoden var en systematisk søgning i 5 databaser

45 studier (22 ACSM interventioner) blev inkluderet i analysen.

Konklusionen var at øvelses interventioner som følger ACSM kriterier for træning har en effekt målt på knæekstensor styrke, men ikke på smerte og funktionsevne

Behandling af akut eller vedvarende ikke-specifik LBP.
Behandling af akut eller vedvarende ikke-specifik LBP.
Læs hele nyheden
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Effekten af Muskel Energi Teknik til patienter med nakkesmerter
Læs hele nyheden
Behandling af whiplash
Behandling af whiplash
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com