Har manuel terapi en effekt i forhold til behandling af plantar fascilitis?

​Formålet med dette studie var om manuel terapi i behandlingen af plantar fascilitis (PF) reducerede smerte og øgede funktionsevne mere end andre interventioner.

Metoden var et systematisk review over RCT studier undersøgende effekten af MT hos personer med PF, plantar fasciosis og hælsmerter publiceret i PubMed, CINAHL, Cochrane, og Web of Science databases. Kvaliteten af evidensen blev undersøgt via PEDro scale.

7 RCT blev inkluderet og viste at MT i behandlingen gav større forbedring i funktionsevne (i 6 ud af 7 studier) sammenlignet med udspænding og styrketræning. I 2 ud af 6 studier havde MT en effekt på smerte. Der efterlyses mere evidens på området.

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com