Har manuel terapi en effekt i forhold til behandling af plantar fascilitis?

​Formålet med dette studie var om manuel terapi i behandlingen af plantar fascilitis (PF) reducerede smerte og øgede funktionsevne mere end andre interventioner.

Metoden var et systematisk review over RCT studier undersøgende effekten af MT hos personer med PF, plantar fasciosis og hælsmerter publiceret i PubMed, CINAHL, Cochrane, og Web of Science databases. Kvaliteten af evidensen blev undersøgt via PEDro scale.

7 RCT blev inkluderet og viste at MT i behandlingen gav større forbedring i funktionsevne (i 6 ud af 7 studier) sammenlignet med udspænding og styrketræning. I 2 ud af 6 studier havde MT en effekt på smerte. Der efterlyses mere evidens på området.

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com