Har manuel terapi en effekt i forhold til behandling af plantar fascilitis?

​Formålet med dette studie var om manuel terapi i behandlingen af plantar fascilitis (PF) reducerede smerte og øgede funktionsevne mere end andre interventioner.

Metoden var et systematisk review over RCT studier undersøgende effekten af MT hos personer med PF, plantar fasciosis og hælsmerter publiceret i PubMed, CINAHL, Cochrane, og Web of Science databases. Kvaliteten af evidensen blev undersøgt via PEDro scale.

7 RCT blev inkluderet og viste at MT i behandlingen gav større forbedring i funktionsevne (i 6 ud af 7 studier) sammenlignet med udspænding og styrketræning. I 2 ud af 6 studier havde MT en effekt på smerte. Der efterlyses mere evidens på området.

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com