​Cochrane review: Massage til lænderygbesvær

Bløddelsteknikker ser ud til at have visse former for positiv effekt på lænderygbesvær - særligt hvis de kombineres med andre modaliteter

I et Cochrane review er den foreliggende evidens for forskellige massage- og bløddelsteknikker til lænderygbesvær blevet gennemgået.

- Furlan et al 2002, Massage for low back pain (Review), The Cochrane Library 2002, issue 2.

Forfatterne til reviewet har fundet nogen evidens for, at massage- eller bløddelsteknikker har nogen effekt til lænderygbesvær. Særligt hvis teknikkerne kombineres med andre interventioner. På nogle områder er der fundet moderat evidens for interventionen. I reviewet kunne indgå flere former for bløddelsteknikker, og det har ikke været muligt detaljeret at vurdere specifikt hvilke former for teknikker der er bedst.


​Forfatterne vurderer, at massageteknikker kan være effektive til lænderygbesvær, og beskriver samtidigt, at det er en forholdsvis dyr interventionsform. Omvendt vurderer forfatterne, at interventionen kan have en god cost-effectiveness set ud fra de mulige behandlingseffekter og dermed færre sundheds- og samfundsudgifter på sigt.

Der er behov for yderligere forskning på området. I fremtiden er det relevant med subgruppeklassificering, så det bliver tydeligere at se, hvilke lænderygproblematikker som responderer bedst på interventionen - og hvilke der har bedst af andre interventioner. Ligeledes vil det være interessant at undersøge hvilke bløddelsteknikker, som har bedst effekt til forskellige problematikker.

I fagbladet "Fysioterapeuten" har der været debat om netop dette Cochrane review omkring "Massage til lænderygbesvær".

- Læs gennemgang af og kommentarer til Cochrane reviewet "Massage for Low Back Pain" (pdf)

- Læs hele Cochrane reviewet "Massage for Low Back Pain" (fra The Cochrane Library)

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com