Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

​Cochrane review: Massage til lænderygbesvær

Bløddelsteknikker ser ud til at have visse former for positiv effekt på lænderygbesvær - særligt hvis de kombineres med andre modaliteter

I et Cochrane review er den foreliggende evidens for forskellige massage- og bløddelsteknikker til lænderygbesvær blevet gennemgået.

- Furlan et al 2002, Massage for low back pain (Review), The Cochrane Library 2002, issue 2.

Forfatterne til reviewet har fundet nogen evidens for, at massage- eller bløddelsteknikker har nogen effekt til lænderygbesvær. Særligt hvis teknikkerne kombineres med andre interventioner. På nogle områder er der fundet moderat evidens for interventionen. I reviewet kunne indgå flere former for bløddelsteknikker, og det har ikke været muligt detaljeret at vurdere specifikt hvilke former for teknikker der er bedst.


​Forfatterne vurderer, at massageteknikker kan være effektive til lænderygbesvær, og beskriver samtidigt, at det er en forholdsvis dyr interventionsform. Omvendt vurderer forfatterne, at interventionen kan have en god cost-effectiveness set ud fra de mulige behandlingseffekter og dermed færre sundheds- og samfundsudgifter på sigt.

Der er behov for yderligere forskning på området. I fremtiden er det relevant med subgruppeklassificering, så det bliver tydeligere at se, hvilke lænderygproblematikker som responderer bedst på interventionen - og hvilke der har bedst af andre interventioner. Ligeledes vil det være interessant at undersøge hvilke bløddelsteknikker, som har bedst effekt til forskellige problematikker.

I fagbladet "Fysioterapeuten" har der været debat om netop dette Cochrane review omkring "Massage til lænderygbesvær".

- Læs gennemgang af og kommentarer til Cochrane reviewet "Massage for Low Back Pain" (pdf)

- Læs hele Cochrane reviewet "Massage for Low Back Pain" (fra The Cochrane Library)

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com