​Årsmøde 2008: Cervikogen Hovedpine

Beskrivelse af oplægget

​I seancen præsenteres og diskuteres den nyeste evidens for diagnostik og behandling af cervikogen hovedpine – og evidensen belyses med en kort gennemgang af case. Der vil være lejlighed til diskussion af hovedpinetypen og klassifikation i praksis.

Abstract af Case Rapporten

Undersøgelse, klassifikation og behandling af en patient med langvarig cervicogen hovedpine - klinisk ræsonnering og metode med udgangspunkt i manuel/muskuloskeletal fysioterapi

Baggrund

Udredning, differentialdiagnostik og behandling af hovedpine (HP) er en klinisk udfordring. Nogle hovedpineformer har sandsynligvis muskuloskeletale komponenter i ætiologien og symptomatologien – og herunder kan cervicogen hovedpine (CHP) være en hyppig hovedpineform. Foreløbig evidens antyder patoanatomiske og patomekaniske dysfunktioner artikulært (C0-3) og muskulært ved CHP, ligesom der er foreløbig evidens for konservativ behandling af CHP.


Formål

At beskrive en manuel / muskuloskeletal undersøgelse, klassifikation og behandling af en hovedpinepatient med mulig CHP ud fra MT-fagområdet.

Materiale og metode

15-årig pige med konstant daglig HP det seneste år (VRS 1-10/10). Undersøgelsesmæssigt anvendtes klassifikationsmodeller for hovedpineformer samt manuelle / muskuloskeletale undersøgelsesmetoder til udredning af artikulære og muskulære dysfunktioner. Effektmål: HP-hyppighed, intensitet (VRS/NPRS), nakkebevægelighed og Copenhagen Neck Functional Disability Scale (CNFDS).

Resultater

Pt blev diagnosticeret med en primær CHP med højcervicale dysfunktioner og et muligt sekundært overlap af migræne eller spændingshovedpine (SHP). Interventionerne var mobilisering/manipulation, MFR, selvmobiliserende øvelser, specifikke stabiliserende øvelser, holdningskorrektion og information over 10 konsultationer/knap 2 måneder.

Der var 93% reduktion i HP-hyppighed målt på antal dage med oplevet HP, intensiteten i HP mindskedes (fra VRS 1-10/10 til 0-5/10), cervical ROM normaliseredes og Pt oplevede bedre funktion samt social delagtighed - effekten var uændret ved 1-måneds follow-up. CNFDS-scoring reduceredes fra 13 points til 1 points ved follow-up.

Download præsentationen​

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com