​Cochrane review: Manipulation til lænderygbesvær

Mobiliserings- og manipulationsteknikker generelt ikke mere effektive end andre interventioner til lænderygbesvær

I et Cochrane review er den foreliggende evidens for manipulationsteknikker til lænderygbesvær blevet gennemgået.

- Assendelft et al 2004, Spinal manipulative therapy for low back pain (Review), The Cochrane Library 2004, issue 1.

Spinale manuelle teknikker (SMT) til LBP synes overordnet ikke bedre end mange andre konservative behandlingsmetoder. Omvendt er der heller ikke fundet evidens for, at andre konservative behandlingsmetoder er bedre end SMT. Blot på et par områder fandtes der statistisk og klinisk relevante forskelle mellem SMT og kontrolgrupper; herunder bedre effekt af SMT sammenlignet med placebo eller ”ineffektive” modaliteter. 


Forfatterne vurderer, at SMT bør betragtes som en af flere behandlingsmuligheder til LBP-patienter. De vurderer desuden, at forskning i SMT til LBP med fordel kan koncentrere sig om cost-effectiveness.

​Assendelft et al's review har bidraget til diskussioner flere steder.

Bl.a. har den norske kiropraktor, PhD Inger Scheel diskuteret artiklen mht. metanalysers styrker og svagheder samt sprogbrug i tolkningen.

Overskriften er "Ingen behandling er bedre end manipulation".

Læs kommentaren i det norske MT-tidsskrift "Muskel & Skjelett" nr. 2 2004 på side 28-29.

Læs hele Cochrane reviewet "Spinal manipulative therapy for low-back pain" (fra The Cochrane Library)

Se Kiropraktor Inger Scheel's kommentar til dette cochrane review - I det norske MT-tidsskrift "Muskel & Skjelett" nr 2-2004 - side 28-29 (eksternt link, hele bladet i pdf)​

Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com