​Cochrane review: Øvelser til lænderygbesvær

Beskeden evidens for effekten af forskellige øvelsesformer til lænderygbesvær

I et Cochrane review er den foreliggende evidens for øvelser til lænderygbesvær blevet gennemgået.

- Hayden et al 2005, Exercise therapy for treatment of non-specific Low Back Pain (Review), The Cochrane Library 2005, issue 3.

Til kronisk LBP ser det ud til, at øvelser er lige så effektive som andre interventionsformer, men der er modstridende evidens for, om øvelser er bedre end andre interventioner; dog ser det ud til, at individuelle stabiliserende eller styrkende øvelser kan være mere effektive (mht. smerte og funktion), når de udføres i sundhedsregi. 


Der er moderat evidens for, at gradueret aktivitets- og øvelsesterapi på arbejdspladsen er effektivt til subakut LBP. Der er manglende evidens for andre former for øvelsesterapi til subakut LBP. Der er nogen evidens for, at øvelsesterapi til akut LBP ikke er mere effektivt end andre behandlingsformer eller ingen behandling.

Læs hele Cochrane reviewet "Exercise therapy for treatment of non-specific Low Back Pain" (fra The Cochrane Library)​​

Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Effekten af taping til Patellofemorale smerter (PFPS).
Læs hele nyheden
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Effekt af "thoracic" manuel behandling til patienter med skulder dysfunktion.
Læs hele nyheden
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Intra og intertester reliabilitet af målinger med UL af carpal tunnel og n.medianus
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com