​Cochrane gennemgange af MT-relevant evidens


Fokus på Cochrane - samarbejde med ffy.dk

​I samarbejde med ffy.dk og fagbladet Fysioterapeuten vil der i den kommende periode være et ekstra fokus på Cochrane reviews relateret til fysioterapi - herunder det muskuloskeletale område.

Vedrørende det muskuloskeletale område vil nyheder blive publiceret på muskuloskeletal.dk - ud over ffy.dk og evt. i Fysioterapeuten. På muskuloskeletal.dk vil der således være let adgang til den foreliggende evidens på særlige områder indenfor feltet. Ud over muskuloskeletale nyheder gennemgår og publicerer ffy.dk sandsynligvis nyheder fra andre fagområder, som er knap så MT-relevante.

Evidensbaseret praksis - behov for tilgængelig viden

​Et af formålene med at præsentere Cochrane reviews er at lette tilgængeligheden til foreliggende evidens. Endvidere har alle danskere gratis adgang til Cochrane biblioteket i de kommende år.

Hans Lund udtrykker at Cochrane reviews er en af hovedkilderne til at vurdere, hvorvidt ens daglige arbejdsredskaber på et bestemt klinisk område bør tages op til revision - eller måske erstattes af andre. Samtidigt er det væsentligt at forholde sig kritisk til den foreliggende evidens præsenteret i et systematisk review - og relatere den til ens egen praksis og den individuelle patient.​

Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Barrierer i forhold til adherence ift et hjemmebaseret øvelsesprogram til patienter med kronisk LBP
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com