Rundt om Thorax med DSMM

​”RUNDT OM THORAX”

2 spændende introduktionsdage til den muskuloskeletale medicin

​DSMM ønsker i forbindelse med årsmødet 2017 at præsentere den

muskuloskeletale medicin for alle interesserede læger og fysioterapeuter

Sted: Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Fredag d. 1. september 2017

09.00 - 09.30 Ankomst og registrering.

09.30 - 09.45 Velkomst og praktiske oplysninger.

09.45 - 10.15 Hvad kan vi fejle i thorax, primært set med manuel

medicinske øjne v/ prak. læge Karen Goss

10.15 - 11.00 Manuelmedicinsk undersøgelse af en pt med thorakale

symptomer v/prak. læge Peter Silbye

11.00 - 11.30 Pause

11.30 - 12.15 Smertefysiologi – en oversigt v/ lektor Christina Brock

12.15 - 13.15 Frokost

13.15 - 14.00 Smertefysiologi med fokus på især viscerale smerter

v/lektor Christina Brock

14.00 - 14.45 Thorax set fra intern medicinsk/rheumatologisk side v/

professor Berit Schiøttz-Christensen

14.45 - 15.30 Thorax set fra kirurgisk side, incl. vertebraplastik for

osteoporose v/overlæge Mikkel Andersen

15.30 - 16.00 Pause

16.00 - 16.45 Thorax set fra fysioterapeutens side. v/fysioterapeut

Morten Kronborg

16.45 - 17.00 Afslutning

19.00 - 19.30 Velkomstdrink

19.30 - 21.30 Festmiddag

21.30 - 22.30 1 times danseundervisning

22.30 - - socialt samvær med dans og snak

Lørdag d. 2. september 2017

09.30 - 10.30 Parallelle workshops (basiskursus – øvrige teknikker)

10.30 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Parallelle workshops fortsat.

12.00 - 12.30 Frokost

Kursusafgift:

1. Deltagelse begge dage, incl. festmiddag og overnatning: 3800 kr.

Yngre læger 2200 kr.

2. Deltagelse fredag, incl. festmiddag men uden overnatning : 2900 kr

Yngre læger: 1800 kr

3. Deltagelse fredag uden festmiddag og overnatning: 2200 kr.

Yngre læger: 1700 kr

4. Deltagelse alene lørdag incl. en let frokost er gratis

Tilmelding:

Via DSMM’s hjemmeside: www.dsmm.org

Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til selskabets kursussekretær i

Lægeforeningen, Susanne Buur, tlf. 3544 8128 eller e-mail:

sub@dadl.dk

Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Øvelses terapi målrettet kronisk spændings-hovedpine og migræne.
Læs hele nyheden
muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Muskuloskeletale årsager til hoftesmerter hos voksne
Læs hele nyheden
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Øvelser til kronisk muskuloskeletale smerter
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com