Rundt om Thorax med DSMM

​”RUNDT OM THORAX”

2 spændende introduktionsdage til den muskuloskeletale medicin

​DSMM ønsker i forbindelse med årsmødet 2017 at præsentere den

muskuloskeletale medicin for alle interesserede læger og fysioterapeuter

Sted: Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Fredag d. 1. september 2017

09.00 - 09.30 Ankomst og registrering.

09.30 - 09.45 Velkomst og praktiske oplysninger.

09.45 - 10.15 Hvad kan vi fejle i thorax, primært set med manuel

medicinske øjne v/ prak. læge Karen Goss

10.15 - 11.00 Manuelmedicinsk undersøgelse af en pt med thorakale

symptomer v/prak. læge Peter Silbye

11.00 - 11.30 Pause

11.30 - 12.15 Smertefysiologi – en oversigt v/ lektor Christina Brock

12.15 - 13.15 Frokost

13.15 - 14.00 Smertefysiologi med fokus på især viscerale smerter

v/lektor Christina Brock

14.00 - 14.45 Thorax set fra intern medicinsk/rheumatologisk side v/

professor Berit Schiøttz-Christensen

14.45 - 15.30 Thorax set fra kirurgisk side, incl. vertebraplastik for

osteoporose v/overlæge Mikkel Andersen

15.30 - 16.00 Pause

16.00 - 16.45 Thorax set fra fysioterapeutens side. v/fysioterapeut

Morten Kronborg

16.45 - 17.00 Afslutning

19.00 - 19.30 Velkomstdrink

19.30 - 21.30 Festmiddag

21.30 - 22.30 1 times danseundervisning

22.30 - - socialt samvær med dans og snak

Lørdag d. 2. september 2017

09.30 - 10.30 Parallelle workshops (basiskursus – øvrige teknikker)

10.30 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Parallelle workshops fortsat.

12.00 - 12.30 Frokost

Kursusafgift:

1. Deltagelse begge dage, incl. festmiddag og overnatning: 3800 kr.

Yngre læger 2200 kr.

2. Deltagelse fredag, incl. festmiddag men uden overnatning : 2900 kr

Yngre læger: 1800 kr

3. Deltagelse fredag uden festmiddag og overnatning: 2200 kr.

Yngre læger: 1700 kr

4. Deltagelse alene lørdag incl. en let frokost er gratis

Tilmelding:

Via DSMM’s hjemmeside: www.dsmm.org

Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til selskabets kursussekretær i

Lægeforeningen, Susanne Buur, tlf. 3544 8128 eller e-mail:

sub@dadl.dk

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com