Indkomne forslag til DSMF Generalforsamling 2017

Kære medlem af DSMF


Den 25. Marts kl. 15.00 afholder DSMF generalforsamling ved Hotel Helnan Marselis i Aarhus, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

I den forbindelse oplyses her indkomne forslag der vil blive gennemgået og uddybet på generalforsamlingen.


Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag

5.1. Forslag om vedtægtsændring.
5.2. Pensionister som har pensionistmedlemsskab i Danske Fysioterapeuter får nedsat kontingent.

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.


5.1 Ændringerne omhandler primært præciseringer omkring betegnelsen for ”selskabet” idet paraplyselskabet DSF og de faglige selskaber ikke længere opererer med betegnelsen ”specialebærende” selskaber.

- Bilag: DSMF GF 2017 vedtægtsændringer (pdf)
- Bilag: Gældende vedtægter DSMF 22-11-2013 med markeringer (pdf)

5.2 DSMF bestyrelse foreslår at pensionister som har pensionistmedlemsskab i Danske Fysioterapeuter får samme kontingentsats som studerende - altså DKR 50,-.


Med venlig hilsen

Line Thomassen
Sekretær for DSMFSpecialist i Muskuloskeletal FysioterapiPå vegne afDansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi www.muskuloskeletal.dk 

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com