Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

Effects of lower body quadrant neural mobilization in healthy and low back pain populations: A systematic review and meta-analysis

​Dette review skulle fastslå effekten af nerve mobiliserings teknikker in "den nedre kvadrant" hos raske individer og individer med LBP.

Inklusionskriterier: RCT studier hvis mobiliserings teknikken var målrettet "den nedre kvadrant".
Outcome var smerte, funktionsevne og UE fleksibilitet.
Resultatet var at 10 studier blev inkluderet i metaanalysen med ialt 502 deltagere og studierne havde generelt en god kvalitet med en gennemsnitlig PEDro score på 6.3 (fra 4 til 8).
Konklusionen på studiet var, at der var positive effekter af nerve mobiliserings teknikker på "den nedre kvadrant". Specielt viste mobiliseringen moderate effekter på fleksibiliteten hos raske deltager og stor effekt på smerte og funktionsevne hos deltagere med LBP


http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(16)30832-3/fulltext


Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com