Effects of lower body quadrant neural mobilization in healthy and low back pain populations: A systematic review and meta-analysis

​Dette review skulle fastslå effekten af nerve mobiliserings teknikker in "den nedre kvadrant" hos raske individer og individer med LBP.

Inklusionskriterier: RCT studier hvis mobiliserings teknikken var målrettet "den nedre kvadrant".
Outcome var smerte, funktionsevne og UE fleksibilitet.
Resultatet var at 10 studier blev inkluderet i metaanalysen med ialt 502 deltagere og studierne havde generelt en god kvalitet med en gennemsnitlig PEDro score på 6.3 (fra 4 til 8).
Konklusionen på studiet var, at der var positive effekter af nerve mobiliserings teknikker på "den nedre kvadrant". Specielt viste mobiliseringen moderate effekter på fleksibiliteten hos raske deltager og stor effekt på smerte og funktionsevne hos deltagere med LBP


http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(16)30832-3/fulltext


Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com