Effects of lower body quadrant neural mobilization in healthy and low back pain populations: A systematic review and meta-analysis

​Dette review skulle fastslå effekten af nerve mobiliserings teknikker in "den nedre kvadrant" hos raske individer og individer med LBP.

Inklusionskriterier: RCT studier hvis mobiliserings teknikken var målrettet "den nedre kvadrant".
Outcome var smerte, funktionsevne og UE fleksibilitet.
Resultatet var at 10 studier blev inkluderet i metaanalysen med ialt 502 deltagere og studierne havde generelt en god kvalitet med en gennemsnitlig PEDro score på 6.3 (fra 4 til 8).
Konklusionen på studiet var, at der var positive effekter af nerve mobiliserings teknikker på "den nedre kvadrant". Specielt viste mobiliseringen moderate effekter på fleksibiliteten hos raske deltager og stor effekt på smerte og funktionsevne hos deltagere med LBP


http://www.mskscienceandpractice.com/article/S2468-7812(16)30832-3/fulltext


Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com