Til lægen

Muskuloskeletale fysioterapeuter har specialviden og klinisk ekspertise indenfor undersøgelse og behandling af lidelser i ryg- og bevægeapparat. Tæt kommunikation og samarbejde med samarbejdspartnere, herunder læger og speciallæger, udgør ofte en vigtig del af arbejdsområdet.

Fagområdet Manuel / Muskuloskeletal Fysioterapi

Muskuloskeletale Fysioterapeuter er uddannede til i praksis at undersøge, diagnosticere og behandle muskuloskeletale lidelser (ryg-, nakke- og bevægeapparatsbesvær). I et undersøgelses- og behandlingsforløb inddrager den Muskuloskeletale fysioterapeuten den bedste evidens, den kliniske ekspertise og patientens præferencer. I behandlingen kan der indgå avancerede manuelle og øvelsesmæssige behandlingstilgange, som altid suppleres med grundig information og vejledning til patienten.

I hvert enkelt tilfælde vil behandleren, på baggrund af differentialdiagnostiske overvejelser, vurdere, om der er behov for yderligere udredning. I samarbejde med læge og/eller speciallæge kan evt. yderligere vurdering f.eks. bestå i supplerende billeddiagnostik (MR-scanning, scintigrafi, røntgen e.a.) eller andre parakliniske undersøgelser (blodprøver m.m.).

Ligeledes kan det i nogle tilfælde være relevant med andre former for tværfaglige udredninger og behandlingsformer. Eksempelvis i form af smertestillende medicin, psykologbistand, overvejelser omkring sygemelding eller operation.

Ikke sjældent er patienten henvist fra egen læge; i sådanne tilfælde afsluttes forløbene generelt med en epikrise, så egen læge kan følge patientforløbet og behandlingsresultatet.

I andre tilfælde henvender lægen eller andre faggrupper sig til den Muskuloskeletale fysioterapeuten for at få en vurdering af patienter med muskuloskeletale symptomer og bud på mulige behandlingstiltag.

Evidens

Der er stigende mængder af evidens for diagnostiske og terapeutiske metoder anvendt i manuel/muskuloskeletal fysioterapi. Evidensen dækker særligt det spinale område med fokus på nakke og lænderyg. Der er bl.a. stærk evidens for god effekt af manuelle teknikker (mobilisering/manipulation) og specifikke øvelser (stabilitetstræning) til akut, subakut og længerevarende nakkebesvær på kort og lang sigt.


​Faglige relationer

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) er et Selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. DSMF er medlem af IFOMT, som på verdensplan repræsenterer fysioterapeuter med postgraduat uddannelse og speciale i MF.

DSMF har traditionelt et godt samarbejde med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin (DSMM). Herunder afholdes ofte fælles møder og kongresser, ligesom tidsskriftet Muskuloskeletalt Forum drives i fællesskab.​​

Faktaboks:​

​Her kan du læse mere om manuel/muskuloskeletal fysioterapi - samt finde en MF-fysioterapeut i dit område;

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com