​Klinisk Ræsonnering - Rapport og Workshops

Projekt om klinisk ræsonnering i muskuloskeletal fysioterapi er netop afsluttet; det er anden del-projekt under kvalitetsudviklingsprojektet indenfor muskuloskeletal fysioterapi.

Her kan du bl.a. hente rapporten af Hans Kromann Knudsen, Inge Ris og Kristoffer D. Dalsgaard samt finde en oversigt over fyraftensmøder i dit lokalområde.

En systematisk tilgang til klinisk ræsonnering sikrer, at fysioterapeuten er bevidst om baggrunden for sine kliniske valg. Det giver fysioterapeuten mulighed for at evaluere, justere og revidere sine kliniske valg, hvilket er med til at kvalitetssikre behandlingen. En stringent tilgang til den kliniske ræsonnering er forudsætningen for en god journalføring og dokumentation af det kliniske arbejde.

På denne baggrund valgte kvalitetsudviklingsudvalget i Dansk ´ Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi sidste år at sætte fokus på den kliniske ræsonnering. Målet var gennem et litteraturstudie at udarbejde anbefalinger for fysioterapeuters kliniske ræsonnering.

På baggrund af rapporten blev der i Fysioterapeuten nr. 11 2009 publiceret en artikel, som opsummerer projektet »Fra tanker til handling – vejen til en klinisk beslutning«. Ligeledes blev en case rapport af Anders Skov Hansen bragt i kort artikelform i samme blad, »Klinisk Ræsonnering i Praksis«. Casen omhandler undersøgelse og behadnling af en patient med skuldersymptomer, og er skrevet på baggrund af en case rapport lavet i.f.m. uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi.

Spor i den kliniske ræsonnering

En hovedkonklusion er, at fysioterapeuter ræsonnerer i flere spor. Særligt fremhæves sporene diagnostisk ræsonnering og narrativ ræsonnering. Sammenlagt bidrager disse ræsonneringsspor til et tredje spor, som omhandler diverse behandlings- og håndteringsovervejelser (se model for klinisk ræsonnering).

8 hypotesekategorier

I indsamlingen og bearbejdningen af oplysninger i ræsonneringsprocessen arbejder fysioterapeuter med 8 hypotesekategorier.

  1. Aktivitet og deltagelse
  2. Patientens perspektiv på egen situation
  3. Vævsheling og smertemekanismer
  4. Involverede symptomgivende strukturer og funktionsændringer
  5. Vedligeholdende og prædisponerende faktorer
  6. Særlige hensyn og kontraindikationer
  7. Håndtering og behandling
  8. Prognose

Fyraftensmøder på ambassadørklinikker i landet

Der planlægges workshops på klinikker rundt omkring i landet. Her er ambassadørklinikkerne behjælpelige med at skabe arrangementerne. Via link herunder kan du se en oversigt over allerede planlagte fyraftensmøder 2009.

Fyraftensmøder og downloads

- Oversigt over fyraftensmøder om klinisk ræsonnering 2009-2010 (pdf)

- Plakat med model for Klinisk Ræsonnering (jpg)

- Slides fra fyraftensmøder (powerpoint show) (pdf)

Artikler og Rapporten

- Artikel fra Fysioterapeuten 2009: Fra tanker til handling (pdf)

- Artikel fra Fysioterapeuten 2009: Case om skulderpatient (pdf)

- Hent rapporten om Klinisk Ræsonnering 2009 (pdf)

Se flere case rapporter her på siden

Som en del af uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi udarbejder den studerende en case rapport.

Her kan du se et udvalg af case rapporter.

- Case rapport - eksempler​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com