​Cervikale sikkerhedstest - nye anbefalinger

Der foreligger nye anbefalinger for sikkerhedstest ved håndtering af nakkebesvær. Anbefalingerne er udarbejdet af Per Kjær og Inge Ris på baggrund af et delprojekt under Kvalitetsudviklingsprojektet.

En del af Kvalitetsudviklingsprojektet

Projektet er den første del af en række delprojekter under Kvalitetsudviklingsprojektet i Muskuloskeletal Fysioterapi.

Med udgangspunkt i en litteratursøgning og kritisk litteraturgennemgang har Inge Ris og Per Kjær sammenholdt denne viden med internationale og nationale ekspertmeninger samt guidelines. På denne baggrund har forfatterne udarbejdet de nye anbefalinger, som kan inddrages i det daglige arbejde med nakkepatienter.

Her på siden kan du læse den fulde rapport der ligger til grund for anbefalingerne.

Case med udgangspunkt i de nye anbefalinger

I Muskuloskeletalt Forum nummer 4, 2007 beskrives en case om undersøgelse og behandling af en nakkepatient på baggrund af de nye anbefalinger.

Formålet er at give et indblik i, hvordan den nye viden kan integreres i dagligdagen.

Folder med fagbladet og til download

Med samme fagblad udsendes anbefalingerne i en folder, der også kan downloades på denne side.

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com