Baggrund for kvalitetsudviklings-projektet​

Kvalitetsudviklingsprojekt - baggrund

Udvikling og implementering af evidensbaseret praksis ved fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af personer med lidelser i bevægeapparatet

Per Kjær, fysioterapeut, DipMT, PhD, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

perkjaer@tdcadsl.dk 

Inge Ris, fysioterapeut, DipMT, MScR, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

iris@privat.tele.dk 

Kvalitetsudviklingsprojektet blev iværksat af bestyrelsen i 2005 og støttes af bl.a. DFFMT's forsknings- og udviklingsfond.

Baggrund og formål

Praktiserende fysioterapeuter investerer tid og penge på kurser i manuel/muskuloskeletal fysioterapi. Samfundet kræver evidens for kliniske undersøgelses og behandlingsmetoder, og den enkelte patient, som har muskuloskeletale problemer, kræver relevant diagnostik og effektiv behandling. Udbydere af kurser til fysioterapeuter er forpligtet til at formidle den nyeste viden. Den tilgængelige informationsmængde gør det vanskeligt for den enkelte fysioterapeut og udbydere af kurser at holde sig opdateret med den seneste forskning. Dansk Selskab forMuskuloskeletal Fysioterapi har derfor beskrevet et kvalitetsudviklingsprojekt. Formålet er at sikre patienter med muskuloskeletale lidelser optimal evidensbaseret diagnostik og behandling hos fysioterapeuter.

Materiale og metodebeskrivelse

To fysioterapeuter med stor erfaring inden for manuel/muskuloskeletal fysioterapi leder projektet over en 4-årig periode. Under pilotprojektet, som gennemføres frem til sommeren 2006, justeres detaljer i protokollen, som skal danne ramme for 12 delprojekter. Disse omhandler specifikke behandlingskoncepter og områder af kroppen. Arbejdet planlægges i nært samarbejde med internationale organisationer og de nationale uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsmetoden vil være at opsøge, kritisk vurdere og formidle den tilstedeværende evidens for undersøgelses- og behandlingsmetoder, som ligger til grund for den manuelle/muskuloskeletale fysioterapi i dag.

Primærformidling går til undervisere i Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi, på symposier og kongresser samt i videnskabelige artikler, mens sekundær formidling foregår via fagblade (Muskuloskeletalt Forum, Fysioterapeuten), internettet, samt patientinformationer (Ledsager, Krop og Fysik).

Perspektivering

Dette arbejde vil sikre, at de kommende kurser i Manuel/Muskuloskeletal Terapi baseres på den bedst tilgængelige evidens. Efterhånden som resultaterne formidles til undervisere, kursister og fysioterapeuter i almen praksis vil den seneste forskning danne grundlag for behandlingen af patienter med muskuloskeletale lidelser. Endvidere vil arbejdet danne model for hvorledes forbindelsen mellem forskning og praksis optimeres.​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com