​Kvalitetsudviklings-projektet

Rapport om ledmobilisering og ledmanipulation til personer med smerter i lænden
​​At manipulere/mobilisere patienter med lændesmerter? Det er spørgsmålet! Denne artikel forsøger at give et overblik over den videnskabelige dokumentation omkring ledmobilisering og manipulation til patienter med akutte, sub-akutte og kroniske lændesmerter, så du som kliniker kan træffe informerede beslutninger sammen med din patient vedrørende valg af behandling. Artiklen gennemgår systematisk og kritisk resultaterne fra de vigtigste oversigtsartikler og diskuterer dem sammen med senere resultater indenfor rygforskningen.​

​​Klassifikationsrapport om Low Back​ Pain

​I denne rapport kortlægges evidensen for fem forskellige systemer til klassifikation af personer med lænderygbesvær (LRB). Arbejdsgruppen bestod af projektleder Per Kjær, Alice Kongsted, Tom Petersen, Lene Skytte, Kasper Ussing, Flemming Enoch og Kristian Larsen.

Dette er tredje delprojekt under kvalitetsudviklingsprojektet og blev færdiggjort i 2012 med efterfølgende konference symposie.

Læs mere her

Klinisk Ræsonnering - Rapport og workshops 2009-2010

​Projekt om klinisk ræsonnering i muskuloskeletal fysioterapi er netop afsluttet; det er anden del-projekt under kvalitetsudviklingsprojektet indenfor muskuloskeletal fysioterapi.

Her kan du bl.a. hente rapporten af Hans Kromann Knudsen, Inge Ris og Kristoffer D. Dalsgaard samt finde en oversigt over fyraftensmøder i dit lokalområde.

Læs mere her

Cervicale sikkerhedstest - nye anbefalinger

​Der foreligger nye anbefalinger for sikkerhedstest ved håndtering af nakkebesvær. Anbefalingerne er udarbejdet af Per Kjær og Inge ris på baggrund af et delprojekt under Kvalitetsudviklings-projektet. Her kan du læse mere om de nye anbefalinger og downloade den fulde rapport.

Læs mere her

Status for kvalitetsudviklingsprojektet

​Læs om kvalitets-udviklingsprojektet og de delprojekter der er i gang p.t. Projekter om klinisk ræsonnering, klassifikation, mobilisering og manipulation med førendeforskere og eksperter er i fuld gang.

Læs mere her

Baggrunden for Muskuloskeletale Kvalitetsudviklings-projektet

​Dansk Selskab for Manuel/Muskuloskeletal Terapi har beskrevet et kvalitetsudviklingsprojekt, som vil sikre, at kurser og uddannelse i Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi baseres på den bedst tilgængelige evidens. Formålet er at sikre patienter med muskuloskeletale lidelser optimal evidensbaseret diagnostik og behandling hos fysioterapeuter.

Læs mere her

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com