​Kvalitetsudviklings-projektet

Rapport om ledmobilisering og ledmanipulation til personer med smerter i lænden
​​At manipulere/mobilisere patienter med lændesmerter? Det er spørgsmålet! Denne artikel forsøger at give et overblik over den videnskabelige dokumentation omkring ledmobilisering og manipulation til patienter med akutte, sub-akutte og kroniske lændesmerter, så du som kliniker kan træffe informerede beslutninger sammen med din patient vedrørende valg af behandling. Artiklen gennemgår systematisk og kritisk resultaterne fra de vigtigste oversigtsartikler og diskuterer dem sammen med senere resultater indenfor rygforskningen.​

​​Klassifikationsrapport om Low Back​ Pain

​I denne rapport kortlægges evidensen for fem forskellige systemer til klassifikation af personer med lænderygbesvær (LRB). Arbejdsgruppen bestod af projektleder Per Kjær, Alice Kongsted, Tom Petersen, Lene Skytte, Kasper Ussing, Flemming Enoch og Kristian Larsen.

Dette er tredje delprojekt under kvalitetsudviklingsprojektet og blev færdiggjort i 2012 med efterfølgende konference symposie.

Læs mere her

Klinisk Ræsonnering - Rapport og workshops 2009-2010

​Projekt om klinisk ræsonnering i muskuloskeletal fysioterapi er netop afsluttet; det er anden del-projekt under kvalitetsudviklingsprojektet indenfor muskuloskeletal fysioterapi.

Her kan du bl.a. hente rapporten af Hans Kromann Knudsen, Inge Ris og Kristoffer D. Dalsgaard samt finde en oversigt over fyraftensmøder i dit lokalområde.

Læs mere her

Cervicale sikkerhedstest - nye anbefalinger

​Der foreligger nye anbefalinger for sikkerhedstest ved håndtering af nakkebesvær. Anbefalingerne er udarbejdet af Per Kjær og Inge ris på baggrund af et delprojekt under Kvalitetsudviklings-projektet. Her kan du læse mere om de nye anbefalinger og downloade den fulde rapport.

Læs mere her

Status for kvalitetsudviklingsprojektet

​Læs om kvalitets-udviklingsprojektet og de delprojekter der er i gang p.t. Projekter om klinisk ræsonnering, klassifikation, mobilisering og manipulation med førendeforskere og eksperter er i fuld gang.

Læs mere her

Baggrunden for Muskuloskeletale Kvalitetsudviklings-projektet

​Dansk Selskab for Manuel/Muskuloskeletal Terapi har beskrevet et kvalitetsudviklingsprojekt, som vil sikre, at kurser og uddannelse i Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi baseres på den bedst tilgængelige evidens. Formålet er at sikre patienter med muskuloskeletale lidelser optimal evidensbaseret diagnostik og behandling hos fysioterapeuter.

Læs mere her

Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Fysioterapi til patienter med plantar fascilitis
Læs hele nyheden
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Ikke-operativ behandling af posterior korsbåndsskade
Læs hele nyheden
Seneste viden og nyeste metoder til undersøgelse og behandling af patienter med rygbesvær - Vil du opdateres?
SDU udbyder i samarbejde med DSMF 2 valgfag i evidensbaseret undersøgelse og behandling af henholdsvis ryg- og nakke på kandidatuddannelsen i fysioterapi i efteråret 2018 Tilmeldingsfrist 1. juli 2018
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Martin B. Josefsen

Tlf.: 61 70 66 29 - E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com