​Whiplash, Headache and Neck Pain

Whiplash, Headache and Neck Pain - Research-based directions for physical therapies. Gwendolen Jull, Michele Sterling, Deborah Falla, Julia Treleaven, Shaun O'Leary. 2008.

Anmelder: Martin B. Josefsen, muskuloskeletal fysioterapeut, DipMT

Målgruppen for denne bog er fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater samt muskuloskeletalt specialiserede faggrupper indenfor fysioterapi og medicin.

Med denne nye bog får nakkeområdet en velfortjent og tiltrængt gennemgang af seneste forskningsbaserede viden, som relateres til anvendelig undersøgelse og behandling i klinisk praksis. Når bogen samtidig fremstår i en meget læsevenlig og pædagogisk udformning - med gode illustrationer og billeder - er den et "must" på alle klinikeres hylder (den skal nok blive taget ned fra hylden ofte).

Der er nogle hoved-foci for bogen. Herunder anatomi, funktion og dysfunktion samt smertemekanismer på nakkeområdet. Desuden uddybelse af særligt tre felter, som har været i fokus for forfatterne, der alle forsker og/eller er muskuloskeletale fysioterapeuter: Diagnostiske og differentialdiagnostiske overvejelser ved cervikogen hovedpine, cervikobrachiale smerter og whiplash / WAD. Og endeligt terapeutiske implikationer baseret på seneste forskning og kliniske erfaringer.

Bogen indledes i første sektion med en generel introduktion til nakkeområdet og status for den viden vi har i dag.

I anden sektion gennemgås basal grundforskning og anvendt forskning vedrørende nakkens smertemekanismer, struktur og funktion, ændringer i muskel kontrol, sensomotorisk kontrol, forstyrrelser af postural stabilitet og balance samt nakke-øje koordination - og endeligt psykosociale faktorer ved nakkebesvær.

Efter gennemgang af ny viden på de forskellige felter foreslår forfatterne på overskuelig vis mulige implikationer for praktisk håndtering.

I tredje sektion gennemgås bogens 3 primære fokusområder - syndromerne cervikogen hovedpine, whiplash og cervikobrachiale smerter.

Disse tre felter bliver alle gennemgået med seneste evidens som opbakning, således at særligt diagnostiske, differentialdiagnostiske og håndteringsmæssige hypoteser klarlægges dybdegående. Efter hver sektion opsummeres viden atter på områderne og giver et godt overblik.

I fjerde sektion præsenteres diagnostiske og terapeutiske principper og metoder i håndteringen af nakkebesvær, cervikobrachiale smerter og cervikogen hovedpine.

Herunder anamnese og fysisk undersøgelse. Primært er det en teoretisk og meget klinisk relevant gennemgang. Der er få kliniske eksempler vedrørende manuelle ledteknikker - her er der ikke tale om nogen teknikbog; det skal tilegnes andetsteds. Dog er der mange direkte anvendelige undersøgelsesforslag til vurdering af bl.a. neuromuskulær kontrol og nakke-øje koordination.

Principper for behandling har et særligt fokus på omsætning af viden om ændret neuromuskulær kontrol til specifik genoptræning af stabilitet og optimal muskelfunktion. Disse kliniske tilgange beskrives detaljeret og er direkte anvendelige i klinikken. Igen tages der udgangspunkt i seneste evidens. Manuel behandling beskrives primært teoretisk med få kliniske eksempler, og man skal for uddybelse igen tilnærme sig teknikkerne andetsteds.

Endeligt konkluderer og perspektiverer femte sektion på de implikationer der er for fremtidig praksis og forskning på nakkeområdet.

Forskning og viden på nakkeområdet er eksploderet de seneste 10-20 år, og der kommer masser af ny viden hver dag. Bogen er en oplagt referencebog på baggrund af den store mængde viden og litteratur, der danner basis for bogens indhold. Der er rig mulighed for at gå litteraturen og forskningen efter i sømmene, hvis man måtte ønske det.

Tillykke til forfatterne med denne meget anbefalelsesværdige bog.

Og god fornøjelse med din fordybelse på nakkeområdet.​​

Faktaboks:​


​Whiplash, Headache and Neck Pain - Research-based directions for physical therapies.

Gwendolen Jull, Michele Sterling, Deborah Falla, Julia Treleaven, Shaun O'Leary. 2008.

Elsevier / Churchill Livingstone

243 sider

Hard Back

ISBN: 978-0-443-10047-5

Pris: Euro 36,99

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com