​The Science and Practice of Manual Therapy, 2nd Ed

28-05-2006

Arne Elkjær

Lederman

The Science and Practice of Manuel Therapy, 2nd Edition

Elsevier / Churchill Livingstone © 2005

ISBN 0443 074321

336 sider, 186 illustrationer - hardback

Pris: £ 35.99

Link til online bestilling: http://intl.elsevierhealth.com/manualtherapy/ 

Evidensbaseret fysioterapi er kommet for at blive. I den daglige kliniske praksis arbejder vi med mange behandlingsmetoder, som blev introduceret i en tid hvor evidensen ikke var så afgørende som i dag. Dette gælder for en del af de manuelle teknikker vi anvender. Det er næsten blevet sådan, at manuelle, passive teknikker (ja, med en sådan betegnelse er det nu heller ikke let at komme nogen vegne ...) som massage, udspænding, ledmobilisering eller ledmanipulation, er blevet fy-ord i god klinisk praksis.

Bogen kommer således på et godt tidspunkt og behandler netop disse teknikker ud fra et videnskabeligt synspunkt. Den giver en solid gennemgang af, hvad der foreligger af dokumentation for at arbejde med disse teknikker.

Ledermann opdeler emnet i tre kategorier, eller »dimensioner«: Vævs-dimensionen, Den neuromuskulære dimension og den psykologiske dimension.

Bogens 3 Hovedtemaer er:

 1. Manuel terapis rolle som fremmende faktor for vævsheling og adaptation.
 2. Vævsheling og adaptation er multidimensionelle processer som foregår i de tre ovenfor anførte dimensioner.
 3. I hver af disse dimensioner er det forskellige interventioner eller signaler der kræves for at stimulere til heling og adaptation.

I første sektion beskrives hvordan kroppens forskellige vævstyper responderer på manuelle teknikker. Læseren får således en grundig, velunderbygget beskrivelse af fænomener som collagen realignment, forøgelse af tensil styrke, forebyggelse af adhærencedannelser, lymfedrænage, vævsadaptation i.f.t. manuel stretching, synovialpumpen, manuel lymfedrænage samt effekten på muskelopbygning. Bindevævets egenskaber beskrives udførligt og sættes ind i en klinisk sammenhæng.

Således behandles følgende emner meget systematisk og overskueligt:

 • At fremme heling med manuel terapi.
 • Påvirkninger af væske-flow med manuel terapi.
 • At understøtte vævsadaptation: manuel stretching.
 • Smertelindring med manuel terapi.

I anden sektion viser Ledermann, at den hurtigt voksende viden inden for proprioceptiv stimulation, facilitering af de forskellige motorsystemer og neuromuskuær rehabilitering nødvendigvis må få konsekvenser for vores kliniske praksis. Vi har mange muligheder for at påvirke de neurologiske mekanismer manuelt. Derfor er det vigtigt at vi i vores valg af teknik også forholder os til dette. Med en lang række referencer til den nyeste forskning på området, behandles emnet på samme dybdegående og klinisk relevante måde som i første sektion. Her udfordres klinikeren til, at overveje sin praksis: For at facilitere til en ændret motorkontrol må behandlingen og patientens dagligdag indeholde udfordringer som kan fremme »motor-learning«.

Ledermann peger på 5 nøgle-elementer som er terapeutisk vigtige:

 • Forståelse (cognition). Patienten må forstå og tage aktivt del i den terapeutiske proces.
 • Aktive teknikker. For at engagere motorsystemet er aktive teknikker at foretrække frem for passive.
 • Feedback. Brug manuel, verbal og visuel kommunikation I behandlingen.
 • Repetition. Så vidt det er muligt bør patienten instrueres i at gentage en bevægelse eller funktion i sine daglige aktiviteter og evt. supplere med øvelser.
 • Kopiering. Behandlingen bør kopiere eller simulere den ønskede færdighed eller manglende funktion for at facilitere til bedret motor-funktion/kontrol.

Bogens tredje sektion »Psychological and psychophysiological processes in manual therapy« beskriver de psykologiske mekanismer som påvirkes af manuel terapi. Her defineres menneskelig berøring som en terapeutisk intervention og en lang række begreber som selvværd, »body-self«, det limbiske system, forbindelse til soma og psykofysiologiske reflekser defineres og ses i den kliniske sammenhæng.

Jeg vil gerne tilslutte mig Kari Bøs opfordring fra Fagfestivalen: Når vi som klinikere skal overveje vores brug af behandlingsmetoder, så lad os stille spørgsmålet »findes der data?« The Science and Practice of Manual Therapy er en bog som med sine gode ressonnementer og mange referencer til anerkendt forskning, er svær at komme udenom når man skal forholde sig til manuel/muskuloskeletal terapi anno 2006. Den skaber en solid bro mellem hvad man kan kalde »hands-on og hands-off interventioner«.​​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com