​Red Flags

Red Flags -

A guide to identifying serious pathology of the spine

28-11-2006

Martin B. Josefsen

Greenhalgh & Selfe

ISBN 044310140X · Paperback

Elsevier, Churchill Livingstone · 2006

200 sider · 8 illustrationer - lommebogsformat

(Desuden adgang til »Evolve« med 2 artikler samt hierarkisk liste der kan downloades)

Pris: £ 19,99

Link til online bestilling:

http://intl.elsevierhealth.com/manualtherapy

Alle som arbejder med udredning og behandling af spinale lidelser inddrager dagligt overvejelser omkring mulig patologi relateret til patientens symptomer og de kliniske fund. Omkring en procent af alle med ryg- og nakkebesvær har en form for alvorlig patologi, hvorfor de fleste rygbehandlere på et tidspunkt vil møde sådanne tilstande. Greenhalgh og Selfe giver i denne bog en række bud på, hvordan man som kliniker kan øge sin opmærksomhed på dette område – og øge sandsynligheden for at tolke rigtigt.

Overordnet inddeler forfatterne mistænksomme tegn som værende:

  • Red Flags (røde flag med reelle muligheder for underliggende patologi)
  • Red Herrings (vildspor, som ikke er egentlige røde flag, men minder om det)

Hovedbudskabet, som præsenteres gennem hele bogen, er, at et enkelt rødt flag alene sjældent udgør fuldt potentiale for patologi – og dermed behov for paraklinisk udredning. Derimod er det oftest »clusters of red flags«, dvs. flere samhørige tegn og fund, som gør, at en mistanke i højere grad aktualiseres. At man er over 60 år udgør, som eksempel, ikke i sig selv et rødt flag pegende på osteoporose. Og hvor meget vægttab skal der f.eks. til at producere et rødt flag? Omvendt kan enkelte røde flag i nogle tilfælde være særligt tydelige og kræve ekstra opmærksomhed.

Indledningsvis beskrives diverse epidemiologiske, demografiske, sociale og biologiske faktorer, som danner baggrunden for nogle aktuelle røde flag relateret til spinal patologi. Denne præsentation er overskuelig og danner en del af evidensgrundlaget. Derudover er det med til at øge bevidstheden omkring sandsynligheden for visse patologiske tilstande.​

Dernæst præsenteres læseren for, hvordan man kan sætte røde flag sammen til »clusters of red flags«. Dette munder ud i en hierarkisk liste over røde flag, som kan have fra et til fire røde flag alt efter emnernes vigtighed og evidensmæssige baggrund for at udgøre reelle muligheder for patologi. Vægtningen af og antallet af røde flag kan hjælpe klinikerens mistanker om bestemte patologiske muligheder. Dette kan guide vurderingen af behovet for henvisning til paraklinisk undersøgelse.

Bogen er ikke et opslagsværk i spinal patologi og erstatter ikke viden om kliniske samt parakliniske udredningsmuligheder. Derimod er bogen et længe ventet bud på, hvordan klinikere kan optimere opmærksomheden på og tolkningen af røde flag i den kliniske beslutningsproces. Det er denne første og initiale del af overvejelserne omkring patologi – nemlig de kliniske symptomer og tegn samt anamnestiske oplysninger, som kan give mistanken i første omgang. I primærsektoren er dette ofte de første skridt til at vurdere behovet for evt. yderligere udredning af rygpatienter. Bogen understøtter i høj grad dette formål, ved at præsentere konkrete og evidensbaserede modeller for vigtige røde flag.

Læsevenligheden er god med en fremragende pædagogik og sprogbrug. At bogen er i lommeformat gør tilgængeligheden endnu større. Dertil er der med bogen adgang til Elseviers »Evolve«, som i stigende grad benyttes i kombination med forlagets bøger. Man kan downloade to artikler med cases af forfatterne, som har været publiceret. En yderligere mulighed er download af den hierarkiske liste af røde flag.

Bogen er absolut anbefalelsesværdig til alle, som arbejder med ryg- og nakkepatienter. For praktiserende fysioterapeuter, som fra starten af 2007 nok i højere grad kommer til at modtage patienter direkte, er den oplagt.​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com