​Primary Care for the Physical Therapist

Primary Care for the Physical Therapist. Examination and Triage. – Boissonnault, William G.

Anmelder: Bente Thomsen, Afdelingslæge, RygCenter Fyn

Målgruppen er, som det fremgår at titlen, fysioterapeuter.

Bogen er inddelt i fem sektioner.

Sektion 1, introduktion, beskriver fysioterapeutens rolle i forskellige (amerikanske) sammenhænge, et kort kapitel om evidensbaseret vurdering af diagnostisk information, kulturel kompetence i et multietnisk samfund, og endelig beskrives patientinterviewets teknikker og kommunikation i særlige situationer, f. eks. den vrede eller den hørehæmmede patient. Kapitlerne er let læste og giver et indblik i de vilkår fysioterapeuter arbejder under i USA, men er for summariske og overfladiske til at kunne bruges som lærebogsmateriale. Man får dog glimrende inspiration til at søge oplysninger i andre værker.

Sektion 2 beskriver patientinterviewet, både med basale oplysninger såsom alder, køn, familiære dispositioner, tidligere og nuværende sygdomme, sociale forhold osv., og med screeningsspørgsmål og lister over røde flag for de enkelte kropsregioner. Kapitel 7 beskriver en række almensymptomer med mulige årsager og gennemgår screening af de enkelte organsystemer. Sektionen slutter med starten på den somatiske undersøgelse med hovedvægt på umiddelbart iagttagelige fund fra hud, negle og nervesystem. Både kap. 5 og kap. 7 indeholder tabeller over medicinbivirkninger, men de er alt for uspecifikke til at være til nogen særlig hjælp i dagligdagen.

Sektion 3 handler om den fysiske undersøgelse, lidt besynderligt opdelt i hjerte/kar/lunge området, samt øvre og nedre del af kroppen. Blodtryksmåling og -tolkning er beskrevet ret indgående. 

Stetoskopi af hjerte og lunger er beskrevet - forfatteren gør opmærksom på at det kræver betydelig færdighed ud over hvad man kan opnå ved at læse bogens tekst, og det kan man kun give ham ret i.

Den øvrige del af undersøgelsen er overordnet beskrevet i tekstbokse og uddybet i teksten. Desuden er der en del gode fotos og tegninger, hvor forskelllige teknikker er illustreret. Sektionen slutter med en meget grundigt behandlet patientcase.

Sektion 4 indeholder kapitler om børn og unge, arbejdsmedicin, den gravide og den gamle patient. Her kan især fremhæves gode oversigtstabeller, f. eks. over typiske skademønstre hos børn og unge i kapitel 12.

Endelig indeholder sektion 5 et kortfattet, men udmærket kapitel om farmakologi, et kapitel om billeddiagnostik, og et kapitel om laboratorieprøver. Anvendeligheden af dette sidste kapitel begrænses noget af, at man bruger andre måleenheder end i DK, men der er gode tabeller over betydningen af de enkelte laboratorieprøver.

Hvert kapitel bogen igennem starter med at liste op i punktform, hvad læseren vil være i stand til efter at have læst kapitlet og slutter med et resume, og på trods af, at der er mange forfattere fremstår den ensartet i opbygningen af kapitlerne. Der er mange oversigter i figurer og teksbokse som understøtter teksten, og det gør den overskuelig og nem at læse. Der er et fyldestgørende indeks, hvor en del af henvisningerne også gælder oversigterne i tekstbokse.

Bogen kan anbefales som en introduktion til differentialdiagnostik, men den erfarne fysioterapeut vil nok foretrække mere fyldige værker.

Samlet bedømmelse: 7/10​​

Faktaboks:​


​Primary Care for the Physical Therapist. Examination and Triage.

Boissonnault, William G.

Saunders - Elsevier 2005

ISBN: 0-7216-9659-7

381 sider

Pris: 49,99€

Læs mere hos Elsevier - direkte link

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com