​Manual Therapy Masterclasses - Vertebral & Periph

Manual Therapy Masterclasses

- The Vertebral Column & The Peripheral Joints

04-04-2006

Martin B. Josefsen - mbj@rygnet.dk 

Beeton KS - Manual Therapy Masterclasses - The Vertebral Column, 1st

ISBN 0443074038 · Hardback · 256 pages

Churchill Livingstone · Published May 2003

Price: £ 27.99

Beeton KS - Manual Therapy Masterclasses - The Peripheral Joints, 1st

ISBN 044307402X · Hardback · 168 pages

Churchill Livingstone · Published May 2003

Price: £ 19.99

Link til online bestilling: http://intl.elsevierhealth.com/manualtherapy/ 

Tidsskriftet Manual Therapy bringer – ud over bl.a. originale videnskabelige artikler – de såkaldte Masterclasses. Disse artikler er præget af en meget klinisk tilgang og beskrivelse af et praktisk område, om end evidensbaseret i udformningen og gennemgangen.

Typisk repræsenterer en Masterclass-artikel et kerneområde inden for det muskuloskeletale felt, og er skrevet af anerkendte kliniske eksperter, som ofte forsker selv. Resultatet er unikke artikler, som giver læseren et klinisk indblik i håndteringen af bestemte problemstillinger, hvormed den kliniske ræsonnering, evidens og håndtering smelter sammen i en højere enhed.

Bøgerne samler på hver sit område (columna og ekstremiteter) udvalgte masterclasses fra 1995–2002. Dertil har forfatterne fået mulighed for at bidrage med et postscript til de originale artikler, hvormed megen ny viden inddrages og diskuteres. Dette synes jeg er en meget vellykket opsætning, som gør, at også abonnenter/læsere af selve tidsskriftet kan have stor glæde af bøgerne. Ikke mindst med hensyn til indblikket i, hvordan eksperter inddrager ny viden og evidens og forholder sig kritisk til praksis derudfra – eller perspektiverer andre måder at gøre tingene på.

»The Vertebral Column« har sektioner om cervikalcolumna (cervikogen hovedpine af Jull, manipulationsteknikker af McCarthy), thorakalcolumna (håndtering af thorakal instabilitet af Diane Lee), lumbal columna (specifikke øvelser af Richardson og Jull, lumbal segmental instabilitet af O’Sullivan, neurogene smerter af Hall og Elvey, manipulationsgreb af Gibbons og Tehan, lænderygsmerter ved graviditet af Sandler, håndtering af tilbagevendende lænderyg- og bensmerter af McConnell, ultralydsdiagnostik i øvelsesterapi af Hides et al), pelvis (SI-dysfunktioner hos dansere af DeMann Jr), generel sektion (funktionelle træningsprincipper af Comerford og Mottram, Mulligan konceptet af Exelby, fysioterapi til osteoporose af McKay, fearavoidance af Vlaeyen et al).​

»Peripheral Joints« Har sektioner om skulderen (dynamisk scapulastabilitet af Mottram, funktionel glenohumeral stabilitet af Hess), hoften (håndtering af coxarthrose af Sims, patellofemorale smerter af McConnel), foden (achillestendinopati af Cook et al, biomekanisk undersøgelse af foden af Lang et al, manipulation af foden af Lawrence), generel sektion (ganganalyse af Coutts, specifik bløddelsmobilisering af Hunter, mobilisering med bevægelse af Exelby).

Med et bredt spektrum af udvalgte artikler kommer man godt omkring fagområdet. Med de opdaterede »postscripts« er artiklerne stadig aktuelle – nogle måske endda mere end tidligere – og samlet i et bekvemt format. Til læsere, som ikke så tit kigger i Manual Therapy-tidsskriftet er bøgerne oplagte. Til »kendere« af tidsskriftet synes jeg også bøgerne er meget relevante. Man får simpelthen en vidensopdatering med i købet i form af forfatternes postscripts; nogle dog mere gennemførte end andre. Enkelte artikler har dog ikke postscripts, hvorfor man blot ser originalartiklen. Dette kan måske inspirere læseren til at forholde sig til sin egen vidensanvendelse og beslutningsprocedurer. Tyngdemæssigt er der mest gods i »Vertebral«, men jeg er glad for begge. Hvis man har alle originalartikler må man gøre op med sig selv om post-scripts og et bekvemt bogformat er oplagt. Kig på bøgernes indhold via linket og bedøm selv.

God fornøjelse.​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com