​Maitland's Vertebral Manipulation, 7th Ed

​​Maitland's Vertebral Manipulation, 7th Ed

11-08-2006

Hans Kromann Knudsen

Geoff Maitland, Elly Hengeveld, Kevin Banks og Kay English.

Elsevier 2005 Butterworth-Heinemann

ISBN 0 7506 8806 8

487 sider og 1 CD-rom

Pris ca. 850,- kroner

Link til online bestilling: http://intl.elsevierhealth.com/manualtherapy/ 

Maitland´s 7. udgave følger en naturlig udvikling fra de tidligere udgaver. Der er ikke grundliggende ændret i konceptet men denne udgave har udviklet på læsbarheden, billedmaterialet, opsætning og inddraget ny viden. Vel og mærke ny viden som er integreret i konceptet.

Bogen er en fantastisk lærebog i manuel terapi og burde stå på hylden i samtlige danske klinikker og fysioterapiafdelinger på de danske sygehuse. Den er udviklet på baggrund af erfaringer og viden af en ekseptionel kliniker og i samspil med videnskabelig litteratur.

Hjørnestenen i Maitlandkonceptet, nemlig den kliniske ræsonnering, er fremragende beskrevet og indeholder elementer som kommunikation, overvejelser og vejledninger i forbindelse med undersøgelse, prognose, principper bag manipulations og mobiliseringsteknikker samt valg og anvendelse af behandlingsteknikker. Det vil sige hele det terapeutiske rationale bag anvendelsen af fysiologiske og accesoriske bevægelser kommer her i spil og eksemplificeres gennem relevante og korte kliniske eksempler samt cases.

​Bogen er bygget op i to hovedafsnit, hvor halvdelen handler om kliniske overvejelser som baggrund for den kliniske ræsonnering og beslutningsproces. Det er her tyngden i bogen befinder sig.

Et kapitel i dette afsnit omhandler klinisk kommunikation, hvor kommunikation er rettet mod det kliniske og går i dybden med at forstå hvordan kommunikationen kan fremme såvel diagnostikken, undersøgelses- og behandlingsvalg og som noget væsentligt involveringen af patienten. Et andet interessant kapitel handler om baggrunden for at stille bestemte typer spørgsmål. Et interessant kapitel, som er er en god øjenåbner.

Andet hovedafsnit beskriver undersøgelses- og behandlingsmetoder inklusiv mobiliserings- og manipulationsteknikker til columna´s forskellige regioner. Heri indgår et meget flot og illustrativt billedmateriale.

I denne bog får man adgang til alle de overvejelser som en dygtig manuel terapeut vil gøre sig i en patientseance. På den ene side har vi videnskaben, teorier og det erfaringsbaserede og på den anden side har vi de kliniske tegn som patienten fremviser i kommunikationen, i test og behandling. Det er således samspillet mellem disse forhold bogen konstant beskæftiger sig med gennem de kliniske eksempler.

Konceptet har ikke ændret sig siden 1964 hvor den første udgave udkom. Ændringerne i denne bog er det fantastiske billedmateriale og de velbeskrevne teknikker. Endvidere medfølger en CD-rom som er opbygget således, at man kan klikke sig ind på region og teknik, hvor efter en kort demonstration vises. Den demonstration er det i sig selv værd at købe bogen for. Det er manuel håndtering på højeste niveau som er lige til at bruge i vores daglige praksis.

Detaljeringsgraden og nuancerne er stor i konceptet men fremstår i denne bog hele tiden som en naturlig helhed for at kunne træffe de bedste valg.

Har du brug for en bog om et solidt manuel terapeutisk koncept og relevante manipulations- og mobiliseringsteknikker, så finder du det i Maitland´s bog Vertebral Manipulation.

God fornøjelse med udviklingen af din kliniske praksis.​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com