​Maitland's Peripheral Manipulation, 4th Ed

​11-08-2006

Inge Ris

Geoff Maitland, Elly Hengeveld og Kevin Banks

Elsevier 2005 Butterworth-Heinemann

ISBN 0-7506-5598-4

636 sider og 1 CD-rom

pris: £62,49, ca. kr. 710

Link til online bestilling: http://intl.elsevierhealth.com/manualtherapy/ 

Den nye udgave af bogen er opdateret i forhold til tidligere med indføring ad den internationale ICF klassificering, smertemekanismer, biopsykosociale paradigmer, rehabiliteringsprocessen og nuværende definitioner og beskrivelser af fysioterapeutisk praksis. Retningslinier for undersøgelse og behandling er opdateret med relevant viden om evidens, nyere tendenser i fysioterapi såsom forskning vedrørende klinisk reasonnering, psykosociale vurdering og betydningen af patientens egne strategier med henblik på koping og ændring af adfærd.

Bogen er opdelt i 17 kapitler og 2 appendikser.

De første 4 kapitler vedrører konceptet, principper for kommunikation, mobilisering, perspektiver i fysioterapeutisk praksis. De næste 6 kapitler beskriver principperne for undersøgelse og behandling, mobiliseringsteknikker, valg af teknik, journalskrivning og mere specifikke overvejelser for de perifere led, versus columna. De sidste 7 kapitler gennemgår undersøgelse og behandling for de forskellige perifere regioner: skulder, albue, hånd, hofte, knæ, fod og kæbeleddet.​

Appendiks 1 er en beskrivelse af bevægediagrammet og appendiks 2 beskæftiger sig kort med kopingsstrategier.

Hver kapitel starter med en kort resume, nøgleord og definition af anvendte termer. Der indgår beskrivelse af de mest almindelige syndromer som cases og kapitlet slutter med en udførlig referenceliste. Bagest i bogen er der en god indholdsbeskrivelse. Til sidst medfølger der en meget illustrativ CD-rom, med næsten alle teknikker vist.

Bogen er skrevet yderst pædagogisk, let læsbart og klinisk anvendelig. Der er gode billeder, tegninger og kropsskema. Teorierne, Mailtlands’ undersøgelse og behandlingsprincipper, er flettet sammen med nutids viden på de forskellige områder. Læseren får en god forståelse for den kliniske ræsonnæringsproces generelt og på de enkelte regioner. Bogen er en fordybelse i de kliniske overvejelser som anvendt i Maitlandkonceptet, opdateret til nutids viden og strømninger samt at den kan bruges som opslagsværk for de forskellige regioner og teknikker.

Cd-rommen som medfølger er yderst detaljeret og præcis og kan let anvendes for at præcisere og forbedre ens praktiske håndtering af teknikkerne.

Det er en bog som kan anvendes af en hver fysioterapeut MT-er eller andet, nyuddannet og erfaren, teoretiker og praktikker. Da den er så detaljeret kan den let bruges til nogle kollegiale øvetimer eller diskussionsoplæg om daglig fysioterapeutisk praksis. Jeg mener den burde står på en hver kliniks eller fysioterapiafdelings boghylde til glæde og gavn for fysioterapeuten, kollegaer og patienten.​​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com