​Grieve's Modern Manual Therapy - The Vertebral Column, 3rd

07-11-2005

Martin B. Josefsen - mbj@rygnet.dk 

Boyling & Jull

Grieve's Modern Manual Therapy - The Vertebral Column, 3rd Edition

Elsevier / Churchill Livingstone © 2005

ISBN 0443 071551

660 sider, 261 illustrationer - hardback

Pris: £ 79.99

Link til online bestilling: http://intl.elsevierhealth.com/manualtherapy/ 

I denne tredje udgave af Grieve’s Modern Manual Therapy fortsættes linien med at præsentere en tyngde og bredde af viden på rygområdet og manuel terapi. Denne viden er præsenteret af en lang række internationalt anerkendte klinikere og forskere; fortrinsvist muskuloskeletale fysioterapeuter.

Sammenlignet med tidligere udgaver er denne version lidt mindre mastodontagtig og beskåret fra godt 1000 sider til godt to tredjedele. Fagligt har det ikke gået ud over kvaliteten. Der er tydeligvis en større vægtning af evidens på de forskellige områder indenfor rygdiagnostik og -behandling, som bogen præsenterer. Evidens som især muskuloskeletale fysioterapeuter har bidraget til med en fortsat øget mængde forskning. Dertil har bogen fået en layoutmæssig overhaling, som gør bogen læsevenlig og tilgængelig.

Bogen er delt op i 5 sektioner. Første sektion indeholder en introduktion til emnet manuel terapi / muskuloskeletal fysioterapi. Anden sektion omhandler grundlæggende videnskabsområder for manuel terapi; herunder kapitler om anatomi, klinisk biomekanik, discus, facetled, motorisk kontrol, neurofysiologi og smertemekanismer etc. Tredje sektion omhandler kliniske videnskaber for manuel terapi til rygsøjlen; herunder kapitler om inflammation og neurogene smerter, kroniske smerter, cervikogen svimmelhed, cervikogen hovedpine, proprioception, whiplash, instabilitet m.m. Fjerde sektion omhandler klinisk videnskab og praktisk applikation af manuel terapi; herunder emner om neurofysiologiske effekter og vævseffekter af manuel terapi, klinisk ræsonnering, mekanosensitivitet i nervesystemet, taping, rationaler for træning af motorisk kontrol, bækkenproblemer etc. Femte sektion omhandler udvikling af evidensbasen for manuel terapi; herunder emner om metodiske spørgsmål og kritisk vurdering af foreliggende evidens samt overvejelser omkring udvikling af kliniske guidelines etc.​

​Mange kapitler er udvalgt bl.a. på baggrund af deres forskningsmæssige og/eller kliniske aktualitet, hvormed mange kapitler omhandler emner som ”rører sig” i faget netop nu.

Bogen er ikke en teknikbog men primært en vidensbog, som går pænt i dybden på nogle områder. Alligevel er der i mange af de kliniske kapitler opstillet elementer af praktiske tilgange til undersøgelse, klassifikation og behandling – delvist med beskrivelser af egentlige teknikker og træningsmetoder m.m. Andre steder suppleres med cases. Denne prioritering understøtter bogens mission. Udformningen gør at den teoretiske og praktiske viden i de enkelte kapitler samles i en præsentation som kan underbygge og fordre den kliniske ræsonnering.

Interessant nok præsenteres der i bogen ikke en samlet klassifikationsmodel til rygområdet. Måske er dette bevidst fravalgt grundet manglende evidens for forenklede klassifikationsmodeller - om end et eksempel måske kunne være ønsket. Omvendt er der kapitler om klassificering af særlige syndromer relateret til et område af rygsøjlen; eksempelvist cervikogen hovedpine. Tydeligvis er disse valg præget af, at der foreligger en del evidens/viden på det beskrevne område, hvilket underbygger bogens troværdighed indenfor de felter der præsenteres.

Målgruppen er i særdeleshed muskuloskeletale fysioterapeuter og andre rygbehandlere. Både studerende, klinikere, forskere og undervisere.

Jeg vil gerne beære denne bog med et fortsat renomé som ”den manuelle terapeuts bibel”. Det er en oplagt og essentiel referencebog, der afspejler såvel grundlæggende som aktuelle kliniske vidensfelter indenfor faget. I sin tid blev første udgave betragtet som en milesten, og jeg vil mene at denne bog opfylder mange behov for opdatering af viden på rygområdet.​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com