​Explain Pain

Explain Pain

28-11-2006

Morten Høgh

Butler, D & Moseley, L

Noigroup Publications - 2003

ISBN 0-9750910-0

126 sider. Sprog: engelsk.

Pris i Danmark ca. DKK 780,00

Kan bestilles her: http://www.noigroup.com 

Et kort kig i bogen hos boghandleren var alt, der skulle til, før bogen lå i indkøbsvognen! Bogen er velskrevet og humoristisk, og giver et overblik over smerte; fra fysiologien til praktiske forslag til håndtering af kroniske smerter. Da den er skrevet i et – for fagpersoner – meget forståeligt og pædagogisk sprog, er den faktisk så let læst, at man uden videre kan tygge sig igennem den på en weekend. Den er fuld af illustrationer som letter forståelsen, og er bygget meget logisk op. Dertil kommer, at stort set alle kapitler holder sig på to sider (som i en børnebog), hvilket igen styrker læselysten.

Den er egentligt skrevet til patienter, men begrænser sig til de patienter, der er fortrolige med en mindre grad af fagsprog på engelsk (eller tysk som bogen er oversat til). Men den indeholder et hav af »guldkorn« som sundhedsprofessionelle kan anvende, når vi forklarer begrebet smerte til vores patienter. Overordnet set bygger bogen på apparatfejlsmodellen. Dette medvirker til, at begrebet smerte bliver konkret og meningsfyldt.

Bogen er delt op i tre dele, hvoraf den sidste vægtes klart højest:

1. Akutte smerter

2. Smerte relateret til vævsskade

3. Smerter relateret til nervesystemet

Første del gennemgår smertefysiologiens grundelementer. Der lægges hele tiden vægt på, at selvom smerte består af mange elementer, så er den naturlig og mulig at kontrollere. 

Anden del består primært af en gennemgang af forskellige vævstyper og deres smertekarakteristika samt de indokrine og centrale processer i forbindelse med smerte. Efter gennemgangen af den »normale« smerte gennemgås den kroniske smertes baggrund.​​

Ud over nyere viden på området, anvendes utallige metaforer, illustrationer og pædagogiske forklaringer til at få læseren (hvad enten det er en patient eller en fagperson) til at føle sig guidet gennem det elles så svære stof. F.eks. sammenligner han »forstærkede impulser i CNS« med en tast på tastaturet, der sætter sig fast og skriver samme bogstav for mange gange. For den kroniske patient må det være godt med en forklaring på, hvordan »rigtige« smerter kan skyldes følelser og tanker. Ligeledes bliver gennemgangen af sympaticus og parasympaticus hele tiden holdt op i mod den kroniske smertepatients oplevelser af »at være anderledes«.

Når man nærmer sig slutningen af bogen, får man fornemmelsen af at være bekræftet og styrket sin viden om smerter. Især på den pædagogiske front føler man sig styrket; »Det bliver lettere at forklare smerter for patienter fra nu af« , tænkte jeg. Og man får fornemmelsen af, at der mangler noget helt konkret – noget man kan tage med og anvende til de »svære« patienter. Til stor glæde for læseren lykkes det for bogens forfattere at bringe bogen op på »nyttekonkurrencens« førsteplads. Deres forslag er så konkrete og håndgribelige, at det stort set kan kopieres direkte ind i en behandlingsplan. Der er både illustrationer, forklaringer og forslag til øvelser som er lige til at tage ud og anvende i praksis. Det virker næsten for simpelt...

Men alt i alt en bog, der tilhører »must-kategorien« for enhver kliniker eller studerende i de sidste semestre. Både som baggrundsviden og som opslagsværk. Eller sagt med forfatternes egne ord:

»Know Pain or no Gain !!!«​​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com