​Exercise for lumbopelvic stabilization 2nd Ed

Therapeutic Exercise for LumboPelvic Stabilization, 2nd

07-11-2005

Morten Høgh - aarhus@fysiocenter.dk 

Richardson, Hodges, Hides

Therapeutic Exercise for Lumbopelvic Stabilization, 2nd Edition

Elsevier © 2004

ISBN 0443 07293 0

Sider: 280

Pris: DKK 525,00

Sprog: Engelsk

Bogen er skrevet på engelsk med de sædvanlige lange sætninger til følge. Men bogen indeholder en perlerække af relevante kliniske betragtninger såvel som grundige beskrivelser af evidensen bag.

I forhold til første udgave giver denne bog en dybere forståelse for behandlingen af lumbopelvine smerter. Årene mellem de to udgaver har desuden bidraget med meget ny forskning. Vigtigst er måske nok langtids follow up på nogle af de grundlæggende studier. Desuden indeholder 2. udgave også helt nye kapitler om behandling og forebyggelse af kronisk LBP.

Bogen lægger op til en samlet (konceptuel) tilgang til undersøgelse, behandling og forebyggelse af skader i de ledbeskyttende mekanismer for lænden og bækkenet. Bogen, der er delt op i fem sektioner, giver først læseren et grundigt indblik i den funktionelle biomekanik og en forståelse for, hvad begrebet spinale beskyttelsesmekanismer dækker over. Herefter beskrives selve konceptet bag behandling af dysfunktion i disse mekanismer. De to sidste sektioner indeholder generelle og specifikke behandlingsstrategier, test og genoptræningsforslag. Alt er velbeskrevet med mange spændende referencer, og er rigt illustreret. Bogen indeholder desuden et undersøgelsesskema som sammenfatter ”Segmental Stabilization Exercise Modellen” (SST).

Det er min anbefaling, at man giver sig selv tid til at få overblik over bogens indhold og terminologi inden man fordyber sig i den. Den er logisk opdelt med kapitler, der giver læseren viden til at forstå senere kapitler.​

Hvis læseren tidligere er vant til Bergmark´s opdeling af lokale og globale muskler, skal man lige vænne sig til udtrykkene lokale, ét-ledsmuskler og flerleds-/flerfunktionsmuskler i stedet for. Desuden opdeles musklerne ikke i stabiliserende og mobiliserende muskler, men i vægtbærende (VBM) og ikke-vægtbærende muskler (NVBM).

I korte træk baseres SST på rehabilitering af VBM (stabilisatorer) med træning i closed chain exercises og af NVBM (mobilisatorer) i open chain exercises. Rehabiliteringen foregår i tre hierarkiske stadier:

1. Lokal segmentær kontrol

2. Closed chain segmentær kontrol

3. Open chain segmentær kontrol og progression til funktion

De tre væsentligste faktorer at få kontrol over er Deloading, Joint Injury og Pain. De første to omfatter rehabilitering af de ledbesyttende mekanismer. Der lægges vægt på, at dysfunktioner i VBM og NVBM er grundlæggende forskellige. VBM bliver inhiberet ved dysfunktion, og NVBM bliver overaktive.

Den tredje faktor – smerte – bliver diskuteret ud fra en patient-oplevelses-indgangsvinkel. Forfatterne giver eksempler på smertens betydning for rehabiliteringen, og skriver, at ikke alene smerten, men også frygten for smerte kan være årsag til manglende rehabilitering. De anbefaler derfor at tilgangen til smerte er multifaktoriel, og at behandlingen bør omfatte alle tilgængelige midler. Hos patienter med fear avoidance adfærd vil ”behandling” af frygten gå forud for behandlingen af patologien, skriver forfatterne.

Bogen er klart anbefalelsesværdig til såvel undervisningsbrug som til opslagsværk. Den øvrige litteraturen på området er i høj grad artikelbaseret - det er derfor rart med en bog som samler viden om Low Load Stabilitet.

Det, der fylder mest efter at have læst bogen er SST-konceptet, der minder om bl.a. Kinetic Control´s koncept - hverken mere eller mindre originalt. Der er en høj grad af sammenfald i de to koncepter, men også områder hvor de er direkte uenige som f.eks. de hierarkiske stadier i SST. Til trods for en god og lærerig bog bliver vi selvfølgelig stadigvæk nødt til at tage udgangspunkt i patienten...​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com