​Differential Diagnosis for Primary Care, 2nd

Differential Diagnosis for Primary Care. A Handbook for Health Care Practitioners. 2nd edition – Jamison, Jennifer R.

Anmelder: Bente Thomsen, Afdelingslæge, RygCenter Fyn

Målgruppen for denne bog er ifølge forlaget den medicinstuderende og den ikke-lægelige behandler i primærsektoren.

Den er opdelt i 3 afsnit.

Del 1 har et kapitel om principperne for diagnostik. Der er case-eksempler på screening og på diagnostisk beslutningstagning og allerede her bliver der problemer både med målgruppen og med forskelle i anbefalinger for udredning og behandling i forfatterens hjemland og i DK. Udredning og behandling af en patient, der præsenterer sig med ustabil angina vil man ikke her i landet nøjes med at sende hjem med råd om livsstilsændringer.

Et andet kapitel handler om principper for medikamentel terapi. En række områder er udvalgt, f.eks. virkninger på det autonome nervesystem, allergi, inflammation og neutralisation af frie radikaler. Nogle processer er behandlet ret detaljeret, andre kun nævnt og andre igen helt udeladt. Forfatteres valg virker tilfældige.

​Del 2 indeholder ikke mindre end 57 kapitler, hvor overskriften er et symptom. Rækkefølgen af kapitler følger alfabetet, hvilket gør det nemt at slå op.

Kapitlerne er bygget op over samme skabelon: beskrivelse af symptomet, årsagen til symptomet og behov for viderehenvisning.

Kernen i kapitlerne er flow-charts, hvor man trin for trin, ved at svare + eller - til et givet symptom bliver ledt til en mulig/sandsynlig diagnose. En besnærende ide, men desværre fungerer det ikke. Der kan komme ret bizarre diagnoseforslag ud af at følge disse flow-charts, og de mulige slutdiagnoser, diagrammerne ender med er sjældent dækkende.

​Et eksempel: Patienten med smerter i et knæ, som har et varmt, hævet knæled og en personlig eller familiær historie med septisk arthrit har sandsynligvis urinsyregigt! Det er da muligt, men man kunne forestille sig andre årsager.

Når det drejer sig om behovet for viderehenvisning, bliver der igen problemer med målgruppen. Mange steder redegøres der ret detaljeret for, hvornår patienten bør viderehenvises, men andre steder henvises man til at afgøre om videre udredning og behandling ligger indenfor ens faglige kompetence.

Når man i del 2 gennem flow-charts er kommet frem til den mulige diagnose er det meningen, at man går videre til del 3, som i alfabetisk rækkefølge beskriver forskellige diagnoser. Man har her mulighed for at holde patientens symptomer og fund op mod beskrivelsen af diagnoserne og der er ikke tvivl om, at for nogle tilstande, som er ret detaljeret beskrevet, er der gode muligheder for at man rammer rigtigt. Desværre er beskrivelserne ujævne i kvalitet og omfang, f. eks. er der kun få linjer om cystitis, men 2 siders beskrivelse af tonsillitis. Her virker det igen tilfældigt, hvad der er valgt ud til mere grundig behandling.

Den medfølgende CD-ROM indeholder mange kliniske cases, dog alt for kortfattede til at afspejle virkeligheden, men opbygning med forskellige svarmuligheder og muligheden for at kalde det rigtige svar frem bagefter er godt tænkt og en bedre sag værdig. Desuden findes de forskelllige flow-charts som PDF-filer. Der er gode og hurtige søgemuligheder.

Selv om intentionen med bogen er god, og selv om der er mange gode detaljer, er der dog for mange fejl og faldgruber til, at jeg kan anbefale den.

Samlet bedømmelse: 3/10​

Faktaboks:​


​Differential Diagnosis for Primary Care. A Handbook for Health Care Practitioners. 2nd edition.

Jamison, Jennifer R.

Churchill Livingstone - Elsevier 2006

ISBN 0443 102872

ISBN 9780 443102875

674 sider + CD-ROM

Pris: 34,99 £

Bestil hos Elsevierhealth.com

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com