​Differential Diagnosis for Physical Therapists 4th

Differential Diagnosis for Physical Therapists. Screening for Referral. 4th edition - Goodman & Snyder

Anmelder: Bente Thomsen, Afdelingslæge, RygCenter Fyn

Bogens målgruppe og indhold fremgår beundringsværdigt klart af titlen. Forfatternes mål er, som de siger i indledningen, at klæde fysioterapeuter på til på systematisk vis at screene for systemiske sygdomme og tilstande, der kan ligne muskuloskeletale problemer, men ikke at lære fysioterapeuter hvordan man diagnosticerer patologi eller medicinske tilstande.

Det er umiddelbart en kunstig skelnen, da den diagnostiske proces jo foregår kontinuert under hele patientens forløb, noget som også hyppigt illustreres i bogens mange cases.

Den er opdelt i 3 sektioner:

Sektion 1 indeholder ud over introduktion, kapitler om anamneseoptagelse, om smertetyper og -mønstre og om den objektive undersøgelse. Især er anamneseoptagelsen meget grundigt beskrevet - så grundigt at man med god grund kan føle sig handlingslammet ved tanken om alt det man bør gennemgå med patienten.

Det skinner klart igennem, at klagesager i forfatternes hjemland spiller en meget større rolle end her. Man kunne ønske sig en lidt mere nuanceret vejledning til, hvilke spørgsmål der var de vigtigste og hvornår man bør rulle frem med hele arsenalet.

​Sektion 2 beskriver screening indenfor: hæmatologi, hjerte-kar, lunger, gastro-intestinalt, lever-galdeveje, uro-genitalt, metabolisk, immunologisk og cancer.

Udgangspunktet er det enkelte organsystem, typiske og mere sjældne symptomer er beskrevet og også her kunne man ønske sig en skelnen mellem hvad der er typisk og almindeligt, og hvad der er mere sjældent.

Sektion 3 gennemgår de enkelte kropsregioner i 5 kapitler og beskriver systemiske årsager til muskuloskeletale symptomer. Især denne del af bogen er anvendelig i det daglige kliniske arbejde.

Alle kapitler indeholder mange illustrative figurer og tabeller, tekstbokse, hvor de vigtigste oplysninger er summeret og sidst, men ikke mindst en masse gode og illustrative cases. De enkelte afsnit er korte, og det gør bogen let at læse.

Hvert kapitel afsluttes med en oversigt over nøglepunkter og en lille "eksamen" i det stof, kapitlet behandlede.

Endelig er der et appendix-afsnit med kortfattede lister over hurtig screening, røde flag, årsager til ledsmerter og henvisningsprocessen.

Bogens index er omfangsrigt og dækkende.

På indersiden af omslaget står referenceværdier for de mest almindelige blodprøver, men desværre ikke med de samme måleenheder, som vi anvender her i landet.

En medfølgende CD-ROM indeholder korte animationer om de enkelte regioner, men tilfører ikke noget nyt. Desuden bogens appendices og enkelte skemaer, beregnet til udprintning og anvendelse ved anamneseoptagelse. Anvendeligheden begrænses af, at de er på engelsk.

Desværre fås den kun som paperback - man kunne ønske, at en bog, der i den grad lægger op til at bruges som opslagsbog, fandtes i en lidt mere solid udgave.

Med de få nævnte forbehold kan bogen varmt anbefales alle klinisk arbejdende fysioterapeuter. Den vil være en god hjælp til at skærpe opmærksomheden på røde flag og vejlede om handlemuligheder, når sådanne optræder.

Samlet bedømmelse: 9/10​​

Faktaboks:​


​Differential Diagnosis for Physical Therapists. Screening for Referral.

4th edition

Goodman, C. C.; Snyder, T. E. K.

Saunders - Elsevier 2007

ISBN-13: 978-0-7216-0619-4

ISBN-10: 0-7216-0619-9

911 sider + CD-ROM

Pris: 62,99 €

Læs mere hos Elsevier - direkte link

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com