​Cranial manipulation - theory and practice - 2nd

28-11-2006

Birte Carstensen

Chaitow, Leon

Elsevier, Churchill Livingstone 2005

ISBN 0 443 07449 6

421 sider + CD-Rom

Pris: 36,99 £ (598,23 DKK inkl. skat og forsendelse)

Link til online bestilling:

http://intl.elsevierhealth.com/manualtherapy

Bogen er inddelt i 12 kapitler og 2 appendix. Der er en fyldig referenceliste efter hvert kapitel.

Flere af behandlingsteknikkerne er beskrevet af Leon Chaitow i hans tidligere bøger, men i denne bog er der flere teknikker med en mere uddybende forklaring ligesom, der er flere meget instruktive illustrationer. Bogen ledsages af en CD-ROM, der indeholder hele teksten og alle tegninger og fotos, som kan vises i forstørrelse, samt videoclips, der tydeliggør bevægelserne.

Ved at læse kapitlerne 3, 4, 5 og 11 fås en ide om de forskellige retninger inden for cranio-sacral terapi. Kapitel 3 handler især om, hvordan denne terapiform integreres i den moderne amerikanske osteopati/medicin, mens den yderligere »forfinede« tankegang og diagnostik er fremherskende i kapitel 4. Kapitel 5 beskriver kiropraktorernes behandlingsteknikker indenfor det kraniale område, og samarbejdet med tandlægerne uddybes i kapitel 11.

I de praktisk orienterede kapitler 6, 7 og 10 har nogle af behandlingstenikkerne en biomekanisk tilgang, medens andre er sværere at præsentere rationalet på. I kapitel 8 og 9 omtales den for helheden nødvendige behandling af alle bløddelene omkring kraniet.

I bogens forord skriver John Upledger, hvorledes han i 1972 som assistent ved en operation i cervicalcolumna oplevede ikke at kunne holde dura mater i ro, medens operatøren fjernede et plaque fra dura mater. Efter selv at have følt »the cranial rhythmical impulse« og deltaget i et af The Cranial Academy’s kurser, begyndte han at behandle med cranio-sacral terapi.​

Det nævnes at FIMM (Federation Internationale Manuelle Medicine) er ved at sætte standards« for såvel den teoretiske som den praktiske globale uddannelse.

En god palpations-teknik af de forskellige kranieknogler beskrives indgående sammen med forskellige velegnede øvelser til palpations-træning. I cranio-sacral diagnostikken er det nok mere en nedsat elasticitet, man palperer end en reel »låsning«. Levende væv foretrækker guiding i stedet for vold, hensynsfuldhed og velovervejet behandling i stedet for uventede påvirkninger.

De palpations- og behandlingsteknikker, som forfatteren beskriver, kommer fra mange forskellige kilder, og de følges op af anatomisk information om knogler, ledforbindelser, fascier og muskler i området både via illustrationer og tekst. Nødvendigheden af at se på hele holdningen pointeres, og de kendte kædereaktioner og deres indflydelse på muskelspændinger og respirationsmønster repeteres.

Ideen med bogen er at informere om og evaluere de forskellige teorier og retninger i cranio/sacral diagnostik og behandling samt at give nogle eksempler i behandlings teknikker. Forfatterens håb er, at læserne selv kan danne sig nogle ideer til behandlinger ud fra teorien og eksemplerne.

I konklusionen skriver forfatteren alle vores patienter er unikke, og de skal behandles individuelt og da alle dysfunktioner over tid vil følge fasciernes forløb fra kraniet til fodsålerne eller omvendt, vil det være utilstrækkeligt kun at behandle alt det mellemliggende og ikke at supplere med kranial terapi. Men det er ligeså fejlagtigt kun at fokusere på kranial terapi.

Bogen giver mange informationer om et kontroversielt emne. Bogen er meget anbefalelsesværdig for både nye og gamle udøvere af muskuloskeletal medicin og terapi.​​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com