​Clinical Reasoning for Manual Therapists

Klinisk ræsonnering for manuelle terapeuter

14-07-2004

Martin B. Josefsen

Jones MA & Rivett DA

Clinical Reasoning for Manual Therapists

Klinisk ræsonnering og beslutningsteori er omdrejningspunkter i manuel/muskuloskeletal fysioterapi. Undersøgelse og behandling er et resultat af den kliniske ræsonnering i interaktion med den enkelte patient. Det er i denne proces at metoder til undersøgelse og behandling vælges og/eller fravælges ud fra flere former for overvejelser. Flere faktorer har indflydelse på outcome – bl.a. klinikerens vidensbase (teoretisk viden, erfaring, mønstergenkendelse, hypotesekategorier m.m.), terapeutiske færdigheder, patientens præferencer og etik.

Set i forhold til evidensbaseret praksis er det i den kliniske ræsonnering vi vælger og fravælger evidensbaserede metoder i forhold til den enkelte og unikke patient. Emnet er bragt stærkere frem i lyset i de senere år, ligesom en del studier er foretaget på området – herunder af Mark Jones. Således foreligger der allerede nogen teoretisk og videnskabelig litteratur på området, som bl.a. omhandler læringsprincipper og ekspertiseudvikling set i lyset af klinisk ræsonnering.

23 detaljerede cases

Bogen "Clinical Reasoning for Manual Therapists" tager læseren et skridt videre – nemlig til praktiske eksempler på klinisk ræsonnering. Dette gøres i form af flere cases, hvor forskellige eksperter på området beskriver deres tilgang til patienter med diverse muskuloskeletale tegn og symptomer.

Ud over at være detaljerede case-beskrivelser suppleres casene også med interviews, som stiller uddybende spørgsmål til klinikerne. Ydermere kommer forfatterne med bemærkninger til den kliniske ræsonnering i de enkelte cases og relaterer dette i forhold til eksisterende teoretisk viden om klinisk beslutningsteori og evidens – her især relateret til det muskuloskeletale område. Blandt de mange bidragsydere kan nævnes Gwendolen Jull, Robin McKenzie, Jennie McConnell, Louis Gifford, Rocabado og mange flere.

​Alt ialt præsenteres læseren for 23 detaljerede cases, der spænder over bl.a. hovedpine, skuldersmerter hos en svømmer, lændeproblematikker, TMJ-smerter, non-muskuloskeletale tegn osv. En bio-psyko-social tilgang til patienthåndtering træder tydeligt frem i mange af casene.

Refleksiv læring

Bogen indledes i første kapitel med en glimrende introduktion til emnet, der fint opsummerer teorien og foreliggende viden på området. Ikke mindst lægges der vægt på budskabet om, at et vigtigt udgangspunkt for læring er en kritisk, refleksiv forholden sig til egen ræsonnering og praksis. Afslutningsvis beskriver to kapitler teoretiske og udviklingsmæssige perspektiver i klinisk ræsonnering.

Det ene kapitel af Joy Higgs beskriver bl.a. praktisk udvikling af læringselementet for klinikeren gennem refleksiv ræsonnering. Det andet kapitel af Mark Jones og Darren Rivett diskuterer aspekter og udvikling af klinisk beslutningsteori i manuel terapi.

Bogen er unik i den forstand, at læseren har mulighed for at få indsigt i eksperters tanke- og handlemønstre relateret til kliniske opgaveløsninger i samarbejde med patienterne. Detaljerede beskrivelser og observationer af praksis (i form af f.eks. case-rapporter, nogle former for kvalitative studier samt patientdemonstrationer) er vigtige redskaber til belysning og forståelse af de synlige og usynlige aspekter i patientbehandlingen, hvilket dermed danner basis for refleksion og læring. Det giver bl.a. mulighed for at sætte ord på såvel den »vidensbase « og »teknik«, der anvendes som den »tavse viden«, der også eksisterer i faget.

Målgruppen er såvel manuelle/muskuloskeletale fysioterapeuter som andre faggrupper, der beskæftiger sig med muskuloskeletale lidelser og manuel terapi. Et »must« for praktikere som ønsker at øge bevidstheden om klinisk ræsonnering, faktorer der påvirker kliniske beslutninger og hvordan man fremmer færdighederne i klinisk ræsonnering.

Jones MA & Rivett DA: Clinical Reasoning for Manual Therapists, Butterworth Heinemann 2004

ISBN 0750639067 Paperback, 460 sider

Pris: £ 34.99

Link til online bestilling (Elsevier)​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com