​Clinical Neurodynamics

​15-08-2005

Inge Ris, fysioterapeut, DipMT, MScR

iris@privat.tele.dk 

M. Shacklock

Clinical Neurodynamics

- a new system of musculoskeletal treatment

Bogen beskriver konceptet neurodynamik som er forholdene mellem henholdsvis nervesystemets bevægelighed og mekaniske påvirkninger og henholdsvis de fysiologiske tilstande i nervesystemet. Et af nøglepunkterne er, at klinikeren skal koble mekaniske påvirkninger af nervesystemet sammen med fysiologiske ændringer.

Bogen beskæftiger sig udelukkende med det afferente perifere nervesystem. Forfatteren understreger, at det afferente nervesystem spiller en stor rolle i smerteproduktionen og patienternes lidelser. Forfatterens grundholdning er biopsykosocial.

Indhold

Bogen er delt op i 12 kapitler. De første 2 kapitler indeholder en forklaring af konceptet neurodynamik. Her sættes der fokus på det kliniske billede af neurofysiologien og neuromekanikken af nervesystemet i forhold til hinanden og i forhold til resten af det muskuloskeletale system.

Shacklocks’ neurodynamiske koncept er opdelt i tre.

  • Det første beskæftiger sig med de mekaniske grænseflader af nervesystemet, såsom led, muskler, fascier, ligamenter mm. Ændringer i disse grænseflader påvirker nervesystemets via øget tryk på nervesystemet eller ændret bevægelse af nervesystemet.
  • Den anden del er selve det neurogene væv, det centrale nervesystem, nerverødder og det perifere nervesystem. Funktioner i nervesystemet kan også deles op i mekaniske eller fysiologiske faktorer. De mekaniske funktioner af nervesystemet er spænding, bevægelse og kompression. De fysiologiske funktioner er intraneural blodcirkulation, transport af nerveimpulser, aksonal transport, inflammation og ændringer i mekanosensitivitet.
  • Den tredje del af konceptet er det innerverede væv, hvilket så betyder alt væv. Det kliniske billede af ændringer i nervesystemet medfører som regel ændringer i målvævet, det innerverede væv, såsom smerter, triggerpunkter eller andet. Desuden giver det innerverede væv muligheden for at bevæge nerver eksempelvis ekstension af 3. finger bevæger n. medianus.

Introduktionen følges op af en mere detaljeret beskrivelse af de normale neurodynamiske forhold gældende for de forskellige regioner, baseret på forskellige forskningsresultater. Dette er koblet på den kliniske betydning for bevægelserne i ryggen og ekstremiteterne. Eksempelvis påvirkninger af stramning af hasemuskler eller fleksion af lumbal columna på strakt ben løft test, samt bevægeligheden af de neurogene strukturer under testen og påvirkningen ved forskellige stress bevægelser.

Kapitel 3 beskriver det generelle billede af dysfunktionen af neurodynamiske forhold. Shacklock kategoriserer 3 dysfunktioner: dysfunktioner af de mekaniske grænseflader, af de neurogene strukturer og af det innerverede væv.

Dysfunktioner af de mekaniske grænseflader klassificerer han i åbne- og lukke-dysfunktioner af det bevægekompleks omkring nervesystemet, som derved skaber øgede belastninger på nervesystemet. Eksempelvis nedsat lukke-dysfunktion på grund af en diskusprotrusion, osteofytter eller andre strukturer som forhindrer en god lukning omkring nervesystemet. Modsat øget lukket dysfunktion som sker ved en instabilitet af et led eller dårlig motorisk kontrol. Åbne-dysfunktion klassificeres også som for lidt eller for meget åbning omkring nervesystemet. For lidt kan eksempelvis være en nedsat mobilitet i et led, eller stramme bløddele, for meget kan være en øget mobilitet ved gentagne ensidige bevægelser. Disse 4 dysfunktioner påvirker nervesystemet på forskellig vis og skal behandles på forskellig vis.​

Dysfunktioner af de mekaniske grænseflader kan desuden deles op i patoanatomiske og patofysiologiske dysfunktioner. De patoanatomiske i henhold til ændringer som skaber kompression på nervesystemet, de patofysiologiske hvor det er inflammatoriske processer som påvirker nerverne. De neurogene dysfunktioner deles op 5 grupper. Disse er ændringer i glidningen, spændingen og instabilitet af de neurogene strukturer samt patoanatomisk eller patofysiologisk forhold i nervesystemet.

Til sidst kan dysfunktioner relateres til de innerverede vævsstrukturer. Det kan være på grund af ændring i neuromotorisk kontrol eller i forbindelse med inflammation af det innerverede væv.

I kapitel 4, 5 og 6 gennemgår forfatteren de forskellige kliniske fund og symptomer som er relateret til de mulige dysfunktioner. Både anamnestiske oplysninger og de objektive fund samt tolkning af de forskellige neurodynamiske tests. Desuden beskriver han detaljeret overvejelser i forhold til planlægning af undersøgelser.

I kapitel 7 beskriver Shacklock standard testene for de forskellige neurodynamiske test, næsten som vi kender dem fra Butlers. De får bare et andet navn.

Kapitel 8 beskæftiger sig med overvejelser i forhold af behandlingen af de forskellige dysfunktioner som så efterfølges af kapitler 9 til og med 12 med en mere detaljeret beskrivelse af behandlings teknikker på columna cervikalis, øvre ekstremitet, columna lumbalis og nedre ekstremitet

Kommentar

Bogen er tydeligvis skrevet af en fysioterapeut for fysioterapeuter, baseret på klinisk tolkning af forskning og stor klinisk erfaring, gode fysioterapeutiske observationer og kliniske overvejelser.

Bogen er let læseligt og med en god og systematisk opdeling. Der medfølger en CD- rom som blandt andet viser bevægelser af nervus medianus i carpaltunnelen. Konceptet er en videreudvikling af Butlers (og andre fra især Australien) arbejde med klinisk neurodynamik. Shacklocks’ klassificering i de mange dysfunktioner er udviklet på et tyndt videnskabeligt grundlag. Der er mange forskellige dysfunktioner med en del overlap. Det gør det svært tilgængeligt og mister derved sin troværdighed og dermed sikkerheden i, at kunne diagnosticere så mange dysfunktioner. Det er også forvirrende, at Shacklock igen har ændret navnene på de neurodynamiske test til overekstremiteterne.

Jeg vil gerne anbefale bogen som en god inspirationskilde til vurdering af patienter med neurodynamiske ændringer. Bogen beskriver nye indfaldsvinkler til både undersøgelse og, ikke mindst, behandling. Opdelingen i ændringer af de mekaniske grænseflader, de neurogene strukturer og det innerverede væv i det kliniske billede mener jeg, er anvendelig og et godt redskab til at få overblik over patienten. Sammenkobling af de patofysiologiske og patomekaniske processer er ikke ny, men beskrevet systematisk og relateret til den kliniske situation. Tidligere litteratur har ikke på samme måde beskæftiget sig med disse overvejelser for behandling. Shacklock følger sine vurderinger af de kliniske fund op med forskellige behandlingsformer. Hans tolkning af fund og symptomer med efterfølgende behandlingsforslag er inspirerende og nytænkende.

De mange hypotetiske påstande i konceptet betyder at hans retningslinier for behandling ikke kan stå alene som basis for vores kliniske beslutninger. De baseres fortsat på den enkelte patient, den kontekst patienten har og vores kliniske ræsonnering udefra den viden vi har - teoretisk, praktisk og erfaringsmæssigt.

Bogen indeholder 251 sider, ISBN nr. er 0-7506-5456-2 og koster 563,82 kr. (74, 94 EUR).

Link til online bestilling (Elsevier)​​​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com