​Workshops

​Ønsker du, din arbejdsplads eller læsegruppe en workshop? Så kan du kontakte en af DSMF's undervisere og aftale indhold og form. Varigheden er typisk en halv eller hel dag.

Målgruppe og indhold

Workshops er for alle fysioterapeuter der ønsker at sætte fokus på et bestemt fagligt emne relateret til muskuloskeletal fysioterapi. Det kan være et emne som klinikken/gruppen ønsker at tage op - eller det kan være en opfølgning på et eller flere kurser for gruppen.

Indholdet for workshoppen udarbejdes i samarbejde mellem kursisterne og underviseren. DSMFs hold af undervisere stiller en stor mængde af viden og ekspertise på området til rådighed, for at du kan få muligheden for en optimal workshop. Derfor synliggør DSMF nu muligheden for at kontakte en af vore undervisere til dette formål.

En workshop kan f.eks. bygges op med et eller to teorioplæg og tid til afprøvning af praktiske færdigheder. Emnet kan være en kropsregion, syndromer eller særlige tekniske færdigheder relateret til undersøgelse, diagnostik og behandling.

En workshop er ikke omfattende, vidensafdækkende og færdighedsopøvende som et fuldt kursus, men har fokus på at opfriske og opdatere afgrænsede videns- og færdighedsområder. En workshop er heller ikke det samme som klinisk supervision (se længere nede).

En workshop kan være en god måde at opdatere sig i fællesskab på f.eks. klinikken. Ligeledes kan kursisterne få en fornemmelse af hvilke videns- og færdighedsområder det kan være relevant at arbejde videre med; f.eks. i form af kurser og/eller supervision.

Workshop - former og priser

Workshops afholdes som halv- eller heldags workshops på din/jeres klinik.

Priser er vejledende og udregnet ud fra DF takster og aftales / afregnes endeligt med underviseren.

  • En halv dag (indeholder typisk et teori oplæg og 3 timers praktik inkl. pause)
    ​3.675,- ekskl. transport
  • En hel dag (indeholder typisk to teorioplæg og 6 timers praktik inkl. pauser)
    ​7.350,- ekskl. transport

Kontakt vedr Workshop

Du aftaler med en af DSMFs undervisere muligheden for workshop.

Se liste over DSMFs undervisere her

Klinisk Supervision: en anden undervisnings- og læringsform

Klinisk Supervision er typisk bygget op omkring undersøgelse og behandling af patienter med efterfølgende supervision med supervisor. Fokus er her "anvendt viden og færdigheder" og klinisk ræsonnering i praksis. Supervision afholdes også af DFMS's undervisere.

Læs mere om supervision her

​Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 3. september 2021 kl. 16.00 i Århus.
Læs hele nyheden
DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com