​Information og tilmelding - gruppesupervision

Praktiske oplysninger og tilmelding.


Faglig udvikling

Danske Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) tilbyder vejledning i faglig udvikling med udgangspunkt i konkrete kliniske undersøgelses- og behandlingssituationer med patienter.

Formål

Formålet er at stimulere fysioterapeutens faglige udvikling og refleksion over egen praksis samt at integrere teoretisk såvel som praktisk viden i den kliniske hverdag

Udgangspunktet er deltagernes egne problemstillinger og behov. Der tilbydes faglig vejledning, rådgivning eller kollegial supervision alt efter behov og ønske.

Deltagere

Dette tilbud henvender sig til ALLE fysioterapeuter med interesse i Muskuloskeletal Fysioterapi uanset arbejdssted (f.eks. fysioterapeuter i kommunal ansættelse eller sygehus ansættelse, nyuddannede fysioterapeuter). Ved diplomuddannelsen kan timerne medregnes som supervisionstimer både til del 2-eksamen (når de tages sideløbende med kurserne) og ved opgørelse af specialistkompetence.

Praktisk

Antal timer per seance aftales med supervisoren. I hver seance er der et patient – fysioterapeut forløb. Det danner udgangspunkt for den videre refleksion, diskussion, undervisning og vejledning i grupperne. Der er højst 5 deltagere per gruppe. En seance med patientkontakt på 1 time, kan højst blive efterfulgt af 2 timer med supervision, diskussion, undervisning mm. Forløbet ledes af undervisere fra DSMF med minimum DipMPT eksamen og erfaring i supervision/faglig feedback.

Priser

En supervisions time koster minimalt kr. 670,-. Eventuelle lokale leje, transport for underviseren og forplejning er ikke indberegnet dette beløb.


Tid og sted

Efter aftale, f.eks. én af deltagerens arbejdsplads (klinik, afdeling, skole)

Faktaboks:​

Her kan du finde relateret information samt tilmelde dig klinisk supervision i gruppeform.

Find / Kontakt en MF-supervisor​

Yderligere information og forespørgsel om gruppesupervision

Kontakt Jesper Holm

je.holm@gmail.com - Tlf.: 27 26 52 47

​Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 3. september 2021 kl. 16.00 i Århus.
Læs hele nyheden
DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com