Uddannelse og kurser i Muskuloskeletal Fysioterapi

Muskuloskeletal Fysioterapi (manuel terapi) er den del af fysioterapien, som specielt beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik og behandling af lidelser i ryg, nakke og bevægeapparat. Gennem uddannelsen uddannes du i diagnostik og behandling af columna (lumbalt, cervicalt, thoracalt), pelvis, TMJ og ekstremiteter.

Læs mere om uddannelsesforløb og kurser her.

I denne sektion kan du finde følgende informationer
(klik på overskrifterne for yderligere information)

​Kursuskalender med online tilmelding

Via online kursuskalender kan du tilmelde dig enkeltkurser og uddannelsesforløb. Angiv ønske om fuldt uddannelsesforløb ved tilmelding til første kursusmodul (Nedre kvadrant). Der er nyt optag hvert halve år. På den måde er du sikret pladser og et målrettet forløb sammen med andre studerende. Desuden har du mulighed for månedligt afdrag og sikres mod evt. prisstigninger.

Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi giver dig specialviden og klinisk ekspertise i undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg-, nakke- og bevægeapparat.
Her kan du læse mere om uddannelsesforløb.

Baggrund og formål

Læs mere om MF-uddannelsens baggrund og formål. MF-fagområdet består af en række kerneområder og delvist af en syntese af de koncepter, der hidtil har været indeholdt i MF Fagforums undervisningstilbud.​

Andre kurser - Kursusbeskrivelser

I MF-regi udbydes der særskilte kurser i særlige emner og i nogle af de koncepter, som indgår i MF og MF-uddannelsen.

Læs bl.a. kursusbeskrivelser for

- Dynamisk Stabilitet.
- Neurodynamik.
- iMFT; Integrative MyoFascial Techniques.
- Mob kurser (mobilisering/manipulation).
- Cervikogen Hovedpine og Svimmelhed - MasterClass fordybelseskursus.

Klinisk Supervision

MF Fagforum tilbyder kortere seancer med mulighed for faglig udvikling gennem klinisk vejledning, rådgivning eller kollegial supervision med udgangspunkt i den kliniske praksis. Formålet er at stimulere fysioterapeutens faglige udvikling og refleksion over egen praksis samt at integrere teoretisk såvel som praktisk viden i den kliniske hverdag.

Eksamen og Litteratur - Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Se den opdaterede obligatoriske litteraturliste til MF uddannelsen og læs mere om eksamen.

​Arbejdskompendium

Her kan du downloade opdaterede afsnit af arbejdskompendiet der bruges på kurser og uddannelsesforløb i muskuloskeletal fysioterapi.

Kursustilmelding - generelle oplysninger

Workshops

Ønsker du, din arbejdsplads eller læsegruppe en workshop? Så kan du kontakte en af DSMF undervisere og aftale indhold og form. Varigheden er typisk en halv eller hel dag.​

​Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 3. september 2021 kl. 16.00 i Århus.
Læs hele nyheden
DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com